Geleidelijk pensioen: persoon die een deeltijdactiviteit verricht

De progressieve pensioenregeling staat open voor werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

in deeltijd werken in de zin van artikel L. 3123-1 van de arbeidswet; de wettelijke minimumpensioenleeftijd hebben bereikt (62 jaar voor verzekerden geboren op of na 1 januari 1955) verminderd met 2 jaar, maar niet jonger dan 60 jaar kunnen zijn; een duur van 150 kwartalen van de ouderdomsverzekering en gelijkgestelde tijdvakken rechtvaardigen (wetboek sociale zekerheid, art. L. 351-15).

Dit systeem stelt werknemers in staat een verminderde activiteit uit te oefenen terwijl ze toch een deel van hun ouderdomspensioen genieten. Dit deel van het pensioen is afhankelijk van de duur van deeltijdwerk.

De zorg is dat in de zin van de arbeidswet, worden beschouwd als deeltijdse werknemers met een kortere werktijd:

op de wettelijke duur van 35 uur per week of op de duur die bij collectieve overeenkomst (branche- of bedrijfsovereenkomst) is bepaald of op de arbeidsduur die in uw onderneming geldt als de duur korter is dan 35 uur; tot de resulterende maandelijkse duur,

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  CryptoOli: investeren in crypto voor beginners 2