Deze training is bedoeld voor een publiek dat kennis wil verwerven de basiskennis die de sociale actie van de lokale autoriteiten regelt.

Begrijpen hoe sociale actie werd geboren en geëvolueerd; hoe decentralisatie deze sector volledig opnieuw heeft samengesteld; hoe in de jaren 2000 de belangrijkste wetten met betrekking tot de verschillende sectoren van sociale actie gepaard gingen met grote maatschappelijke veranderingen, zoals de vergrijzing van de bevolking, de massificatie en heterogeniteit van werkgelegenheidsproblemen, de transformaties van de gezinseenheid, het optreden van fenomenen van sociale noodsituatie , de wijziging van het in aanmerking nemen door de overheid van de plaats van mensen.

Hoe de grote wetgevende omwentelingen van de afgelopen vijf jaar (MAPTAM-wet, Notre-wet) de traditionele bevoegdheidsgebieden van lokale autoriteiten hebben door elkaar geschud; hoe tenslotte de grote veranderingen die vandaag aan het werk zijn (globalisering, digitaal, energie, milieutransities, enz.) ons uitnodigen om na te denken over de transformaties van sociale actie: dat zijn de uitdagingen van dit online seminar.

Het zal zich ook inspannen om de belangrijkste mechanismen die binnen dit overheidsbeleid aan het werk zijn, te beschrijven, evenals de rol van de actoren.

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Een oplossing voor het schrijven, bijwerken en beheren van privacy- en cookiebeleid.