De MOOC die je gaat ontdekken, zal je op een interactieve manier toelaten om dankzij speelse oefeningen en door middel van illustraties en voorbeelden vertrouwd te raken met de fundamentele noties van de administratieve procesvoering.

Je ontdekt de kenmerken van een proces dat weinig bekend is omdat het weinig media-aandacht krijgt... behalve tijdens afleveringen zoals de Covid-19-pandemie waar de uitspraken van de administratieve rechtbanken en de Raad van State uitgebreid worden becommentarieerd.

U zult de complexiteit waarderen van een veelzijdige en multitasking jurisdictie die zeker verschillende geschillen behandelt, waarvan burgers soms niet weten dat het ook administratieve geschillen zijn (zoals het geval is bij een groot deel van sociale geschillen) en zich ook uitstrekt tot adviesopdrachten zoals als die van de Rekenkamer wanneer zij een verslag uitbrengt of van magistraten die deelnemen aan of voorzitten van administratieve commissies.

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Profiteren de handelsvertegenwoordigers in de stilte van de cao van de conventionele ontslagvergoeding?