Veel taken liggen tegenwoordig bij de gemeenten. Een van deze activiteiten is het behouden van de burgerlijke staat die gehoorzaamt aan een bepaald wettelijk regime: dat van het privaatrecht.

Inderdaad, de burgemeester en zijn plaatsvervangers zijn griffiers. In het kader van deze missie treedt de burgemeester op in naam van de staat, maar niet onder het gezag van de prefect, maar van de officier van justitie.

De dienst van de burgerlijke stand speelt, door de registratie van geboorten, erkenningen, overlijdens, PACS en de voltrekking van huwelijken, een essentiële rol, zowel voor elk individu, maar ook voor de staat, overheidsdiensten en alle organisaties die de juridische situatie van burgers.

Het doel van deze training is om u kennis te laten maken met de belangrijkste regels met betrekking tot de burgerlijke staat door middel van: 5 trainingen die de volgende onderwerpen zal behandelen:

  • ambtenaren van de burgerlijke stand;
  • de geboorte ;
  • het huwelijk
  • overlijden en afgifte van certificaten van de burgerlijke stand;
  • internationale aspecten van de burgerlijke staat

Elke sessie bevat trainingsvideo's, kennisbladen, een quiz en een discussieforum, zodat u met de sprekers kunt communiceren.

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Verduidelijk uw visie als vrije ondernemer