Het professionele leven bestaat uit wendingen, keuzes en kansen. Maar wanneer de betekenis die men aan zijn werk geeft in twijfel wordt getrokken, kan een omscholing het begin markeren van een vernieuwing en een professionele en persoonlijke ontwikkeling. Als je het maar goed voorbereidt.

Na enkele jaren in dezelfde sector, hetzelfde bedrijf of in dezelfde functie te hebben doorgebracht, is er een zekere vermoeidheid voelbaar. En als de betekenis die je aan je professionele leven geeft niet langer vanzelfsprekend is, stort er soms een hele balans in. Dan komt de tijd voor reflectie en het verlangen naar reconversie. Het wordt niet als een mislukking beschouwd, maar moet niet lichtvaardig worden opgevat: om succesvol te zijn, moet een professionele omscholing goed worden voorbereid.

« Wanneer je je niet lekker voelt in je werk, is de kans groot dat je dit ongemak en deze zorgen mee naar huis neemt ”, ontcijfert Elodie Chevallier, onderzoeker en onafhankelijke consultant. Het is dan nodig om de juiste vragen te stellen. Is mijn activiteit in overeenstemming met mijn waarden? Is de omgeving waarin ik werk stimulerend voor mij?

« Wat is er nodig?