Wat is secularisme... en wat is het niet?

Het principe van de scheiding van kerk en staat, dat wil zeggen van hun wederzijdse onafhankelijkheid, werd vastgelegd bij de wet van 9 december 1905. Frankrijk is dus een ondeelbare, seculiere, democratische en sociale Republiek (artikel XNUMX van de grondwet van de Vijfde Republiek)

De kwestie van het secularisme en meer in het algemeen die van de religieuze kwestie is sinds het einde van de jaren tachtig (het dragen van hoofddoeken door tienermeisjes op een universiteit in Creil), een regelmatig controversieel onderwerp in de Franse samenleving en een begrip dat te vaak verkeerd begrepen of verkeerd geïnterpreteerd.

Er rijzen veel vragen, voor ambtenaren in het bijzonder en burgers in het algemeen, over wat wel of niet mag, over de concepten van fundamentele vrijheden, tekens of kleding met religieuze connotaties, respect voor de openbare orde, neutraliteit van de verschillende ruimtes.

Met absoluut respect voor de gewetensvrijheid, staat het secularisme garant voor "samenleven in Franse stijl", een concept dat wordt erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.