Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:

  • Identificeer volksgezondheidsproblemen met betrekking tot zoet water, met name in ontwikkelingslanden.
  • Beschrijf de belangrijkste bacteriologische, virale en parasitaire ziekten die worden overgedragen door inname of contact met zoet water.
  • Ontwikkel preventieve en corrigerende maatregelen om het risico van overdracht van infectieziekten via water te verminderen.

Omschrijving

Water is van levensbelang voor de mensheid. Meer dan 2 miljard mensen, voornamelijk in ontwikkelingslanden, hebben echter geen toegang tot drinkwater of bevredigende hygiënische omstandigheden en worden blootgesteld aan het risico van potentieel ernstige infectieziekten die verband houden met de aanwezigheid in water van bacteriën, virussen of parasieten. Dit verklaart bijvoorbeeld de dood door acute diarree van 1,4 miljoen kinderen per jaar en hoe in de 21e eeuw een cholera-pandemie voortduurt op bepaalde continenten.

Deze MOOC onderzoekt hoe water wordt vervuild door microben, geeft enkele regionale bijzonderheden aan, soms sociaal-antropologische, die watervervuiling bevorderen, en beschrijft de meest voorkomende infectieziekten die worden overgedragen door inname of contact met water.

De MOOC legt uit waarom het drinkbaar maken van water en het zorgen voor bevredigende sanitaire omstandigheden een "intersectoraal" werk is dat gezondheidsactoren, politici en ingenieurs samenbrengt. Het waarborgen van de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen is een van de 17 doelen van de WHO voor de komende jaren.

 

Lees het artikel op de originele site verder →