Print Friendly, PDF & Email

Veilige vrijwillige mobiliteit of MVS is een systeem waarmee een werknemer tijdelijk zijn baan kan verlaten om een ​​activiteit uit te oefenen binnen een ander bedrijf. Hij behoudt echter de mogelijkheid om voor een bepaalde periode terug te keren naar zijn functie in zijn oorspronkelijke bedrijf. De voorwaarden in verband met veilige vrijwillige mobiliteit, anders dan mobiliteitsverlof, worden beschreven in artikel L1222 van de arbeidswet. Deze maatregelen is bedoeld voor werknemers die het bedrijf al dan niet 2 opeenvolgende jaren hebben gediend. Het is toepasbaar in bedrijven met minimaal 300 werknemers. Als de werknemer na de afgesproken tijd niet terugkeert, wordt dit als contractbreuk beschouwd. De ontslagprocedures veranderen niet. Bovendien zal er geen kennisgeving zijn om te respecteren.

Hoe u veilige vrijwillige mobiliteit aanvraagt

Over het algemeen zijn er geen uitzonderlijke formaliteiten die moeten worden gevolgd. Anderzijds is het van belang dat de werknemer een aangetekende brief met ontvangstbevestiging indient. De werkgever is niet verplicht om binnen een bepaald tijdsbestek op het verzoek van de werknemer te reageren. Als de werknemer echter twee opeenvolgende weigeringen krijgt, heeft hij het recht om een ​​opleiding aan te vragen onder het CPF beroepstransitie. De werkgever is in ieder geval niet verplicht de reden van zijn weigering op te geven.

Gaat het bedrijf akkoord, dan wordt er een contract opgesteld. Hierin staan ​​het doel, de duur en de data van de beveiligde vrijwillige mobiliteitsperiode. Het bevat ook de punten die in acht moeten worden genomen zodat de werknemer kan terugkeren naar zijn functie.

LEES  Verbeter uw schrijfstijl: logische verbinders

Uiteraard kan de werkgever weigeren om de werknemer aan het einde van de mobiliteitsperiode terug te laten keren naar zijn post. Hij kan het zich immers veroorloven de werknemer te ontslaan, op voorwaarde dat hij de werkelijke oorzaak van het ontslag rechtvaardigt. Zo geniet de werknemer een WW-verzekering.

Methoden voor het formuleren van een verzoek om veilige vrijwillige mobiliteit

Hier zijn enkele voorbeelden van MVS-verzoekbrieven die u aan uw situatie kunt aanpassen. Vergeet niet de redenen te vermelden die u motiveren om dit verzoek aan te vragen. Het is ook belangrijk om uw verlangen naar uitdagingen te ontwikkelen, zonder een gebrek aan interesse in uw huidige functie te tonen. Het idee is om uw werkgever te overtuigen om u deze toestemming te geven.

voorbeeld 1

Achternaam Voornaam werknemer
Adres
postcode

Bedrijf… (Bedrijfsnaam)
Adres
postcode

                                                                                                                                                                                                                      (Stad), op ... (Datum),

Betreft: Verzoek om veilige vrijwillige mobiliteit

De heer / mevrouw Human Resources Manager,

Trouw aan uw bedrijf sinds (datum), dien ik hierbij mijn verzoek in voor veilige vrijwillige mobiliteit voor een periode van (duur), in overeenstemming met de wet op de werkzekerheid (datum van kracht) en artikel L1222- 12 van de arbeidswet.

Altijd gepassioneerd door (veld), is het tijd voor mij om andere horizonten te ontdekken om mijn vaardigheden te ontwikkelen. Deze nieuwe ervaring zou voor mij een kans zijn om geleidelijk mijn persoonlijke en professionele ambities waar te maken.

Tijdens mijn jarenlange werk binnen uw organisatie heb ik altijd blijk gegeven van een grote professionaliteit en een voorbeeldig verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb me altijd ingezet om alle missies die je me tot nu toe hebt opgedragen, naar behoren te voltooien. Ik heb ook al mijn capaciteiten besteed aan de goede ontwikkeling van de organisatie.

Ik zou het zeer op prijs stellen als u aan mijn verzoek zou kunnen voldoen. Ik sta volledig tot uw beschikking om de verschillende modaliteiten met betrekking tot mijn mogelijke terugkeer te bespreken.

In afwachting van een gunstig antwoord van u, vraag ik u, mijnheer / mevrouw, de uitdrukking van mijn oprechte groeten te ontvangen.

 

Handtekening

Voorbeeld 2

Achternaam Voornaam werknemer
Adres
postcode

Bedrijf… (Bedrijfsnaam)
Adres
postcode

(Stad), op ... (Datum),

Betreft: Veilige vrijwillige mobiliteit

De heer / mevrouw directeur personeelszaken,

Hierbij wil ik uw instemming vragen voor een periode van veilige vrijwillige mobiliteit van (de gewenste duur), volgens artikel L1222-12 van de arbeidswet.

Sinds (datum van toetreding tot het bedrijf) heb ik mijn vaardigheden altijd ten dienste gesteld van uw organisatie. De goede resultaten die ik u de afgelopen jaren heb geboden, getuigen van mijn niet aflatende betrokkenheid en mijn niet aflatende ernst.

Om mijn persoonlijke en professionele doelen te kunnen bereiken, vind ik het belangrijk om me open te stellen voor andere kansen op het gebied van (beoogd vakgebied). Dit nieuwe avontuur dat mij te wachten staat, zou mij in staat kunnen stellen om tijdens mijn mogelijke terugkeer nieuwe dingen in uw organisatie te brengen.

Ik vraag je om in te stemmen met mijn verzoek. Om de voorwaarden van mijn contract te bespreken, sta ik volledig tot uw beschikking.

In de hoop op een gunstig antwoord van u, ontvangt u mevrouw, mijnheer, de uitdrukking van mijn meest vooraanstaande groeten.

 

Handtekening

 

Deze modellen kunnen worden geweigerd op basis van uw profiel. Ze kunnen ook worden uitgebreid naar uw wensen en uw project. Houd er rekening mee dat dit niet bedoeld is om de positie die u momenteel bekleedt te kleineren, maar eerder om uw verlangens naar groei en uitdaging te benadrukken. Organiseer uw ideeën goed om overbelasting van uw brief te voorkomen.

LEES  Hoe u uw e-mailhandtekening eenvoudig en gratis online kunt maken

Stappen om uw veilige vrijwillige mobiliteit te verkrijgen

Zoals hierboven vermeld, is er geen specifieke aanpak voor dit soort verzoeken. De werknemer hoeft alleen maar een brief te schrijven met ontvangstbevestiging. Het schriftelijk verzenden van het verzoek is inderdaad een garantie voor traceerbaarheid. Dan hoeft u alleen nog maar te wachten op de reactie van de werkgever. De periode van veilige vrijwillige mobiliteit is een punt waarover beide partijen volledig onderhandeld zijn.

Het belangrijkste is om goed voor de brief te zorgen en harde argumenten te voeren, zodat de werkgever volledig overtuigd is.

Het is nu mogelijk om het bedrijf waar u momenteel werkt te verlaten voor een ander, met de zekerheid dat u terug kunt keren als het niet gaat zoals gepland! Dankzij de vraag naar veilige vrijwillige mobiliteit geniet u van meer vrijheid en veiligheid. Het is een interessant alternatief voor berusting.

De vraag naar vrijwillige veiligheidsmobiliteit verkleint ook het risico op werkloosheid. Het is een manier om een ​​tweede optie onder de elleboog te hebben. Dit type apparaat kan ook voordelig zijn voor een bedrijf, aangezien het het mogelijk maakt een positie vrij te maken zonder een goed element van de organisatie te verliezen.

 

Download “Een verzoekbrief opstellen voor Veilige Vrijwillige Mobiliteit voorbeeld 1” formuleer-een-verzoekbrief-voor-vrijwillige-beveiligde-mobiliteit-voorbeeld-1.docx – 665 keer gedownload – 20 KB

Download “Een verzoekbrief opstellen voor Veilige Vrijwillige Mobiliteit voorbeeld 2” formuleer-een-verzoekbrief-voor-vrijwillige-beveiligde-mobiliteit-voorbeeld-2.docx – 657 keer gedownload – 20 KB