Volledig gratis OpenClassrooms premium training

Je leert hoe je een sollicitatiegesprek voert ter ondersteuning van een "CEP"-adviesproces voor professionele ontwikkeling. Dit alles in het kader van een begeleiding bij de oriëntatie. Het gesprek is een cruciaal element en een belangrijk instrument voor loopbaanontwikkeling. Het is een van de technische middelen die mensen gebruiken om hun positie te verduidelijken en hun doelen te bereiken.

In deze cursus bestudeer je alle stadia van onderhoud. Voorbereiding, ontvangst en analyse van de situatie en het oplossen van eventuele moeilijkheden. U leert alle principes van een professionele aanpak en de valkuilen die u in de discussie moet vermijden.

Lees het artikel op de originele site verder →