Het schrijven van een wetenschappelijk artikel is niet intuïtief en de regels voor publicatie zijn vaak impliciet. Dit is echter hoe onderzoek wordt opgebouwd, in een collectief van gedeelde kennis dat voortdurend wordt uitgebreid dankzij publicaties.  Wat zijn vakgebied ook is, publiceren is tegenwoordig essentieel voor een wetenschapper. Om enerzijds zijn werk zichtbaar te maken en nieuwe kennis te verspreiden, anderzijds om het auteurschap van een resultaat te garanderen, financiering voor zijn onderzoek te verkrijgen of zijn inzetbaarheid te ontwikkelen en te evolueren tijdens zijn loopbaan.

Daarom zijn de MOOC "Schrijf en publiceer een wetenschappelijk artikel" ontcijfert stap voor stap de schrijfregels en de verschillende stadia van publicatie in internationale tijdschriften voor doctoraatsstudenten en jonge onderzoekers. Eerste MOOC in de serie "Cross-disciplinaire vaardigheden in onderzoeksberoepen", gedragen door het Research Institute for Development en geleid door onderzoekers en docent-onderzoekers van het Network of Excellence in Engineering Sciences van de Francophonie, het Dit geeft hen de sleutels om te ontmoeten de eisen van wetenschappelijke uitgevers.