Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03-04-2023 en is van toepassing op burgers en wettige permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via: https://comme-un-pro.fr. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • wij respecteren uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens als u daarom verzoekt.

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens we precies bijhouden, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen om een ​​aantal redenen die verband houden met onze zakelijke activiteiten, waaronder de volgende: (klik om uit te vouwen)

2. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens alleen met onderaannemers en andere derden voor wie toestemming moet worden verkregen.

naam: Effiliation
land: FRANKRIJK
Doel: zakelijk partnerschap
De gegevens: Informatie met betrekking tot navigatie en acties uitgevoerd op partnersites.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze Cookiesbeleid

4. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonlijke informatie vrij als we hiertoe verplicht zijn door de wet of een gerechtelijk bevel, als reactie op een wetshandhavingsinstantie, zoals anderszins wettelijk is toegestaan, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

Indien onze website of onze organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens bekend worden gemaakt aan onze adviseurs en eventuele potentiële kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

5. veiligheid

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u deze gebruikt.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn. Daarnaast zullen we u waar mogelijk actief informeren.

8. Toegang tot en wijzig uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen of blokkeren.
 • Als u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke en deze volledig over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. We zullen voldoen, tenzij er redenen zijn voor deze behandeling.

Zorg ervoor dat je altijd duidelijk maakt wie je bent, zodat we zeker weten dat we niet de gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Dien een klacht in

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in een EU-lidstaat. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met Tranquillus, via of tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Contactgegevens

comme-un-pro.fr
.
Frankrijk
Website: https://comme-un-pro.fr
E-mail: rf.orp-nu-emmoc@ecnarf.sulliuqnart
Telefoon nummer:.