Betaald verlof: opgelegde of gewijzigde data, opgesplitst verlof

Sinds de eerste opsluiting kunt u van uw werknemers eisen dat ze betaald verlof (CP) opnemen en de reeds gevalideerde CP-data wijzigen zonder de bepalingen van de arbeidswet of uw collectieve arbeidsovereenkomsten (bedrijfsovereenkomst, collectief).

Maar let op, deze mogelijkheid is ingelijst. Opgericht door een ordonnantie van 25 maart 2020, is het onderworpen aan de toepassing van een collectieve overeenkomst die u machtigt, binnen de limiet van 6 dagen betaald verlof, en met inachtneming van een opzegtermijn die niet kan worden teruggebracht tot minder dan één vrije dag :

te beslissen over het opnemen van verworven verlofdagen, ook vóór de opening van de periode waarin ze zullen worden opgenomen; of om de data voor het opnemen van betaald verlof eenzijdig te wijzigen.

Een collectieve overeenkomst kan u ook machtigen:

het verlof te splitsen zonder instemming van de werknemer; om de verlofdata vast te stellen zonder dat u gelijktijdig verlof moet verlenen aan gemeenschappelijke werknemers en partners die gebonden zijn aan een burgerlijk solidariteitspact die in uw bedrijf werken.

Oorspronkelijk was de periode ...