De kosten van onderwijs of beroepsopleiding vormen vaak een belemmering bij het overwegen van een kwalificatie om gemakkelijk werk te vinden. Veel mensen hebben niet de middelen om beroepsopleiding te financieren en velen zijn nog steeds degenen die het niet weten hoe financiering van beroepsopleiding. Er zijn echter veel voordelige regelingen om een ​​deel of al zijn professionele training te financieren. Staatsentiteiten of niet, zijn opgericht om u bij uw inspanningen te begeleiden. Hier zijn wat informatie en tips om u te begeleiden om gemakkelijk een financiële bijstand voor beroepsopleiding.

Waarom een ​​professionele training volgen?

Verschillende redenen rechtvaardigen de keuze om een ​​beroepsopleiding te volgen, de eerste is om gemakkelijker een gekwalificeerde baan te vinden. In een bedrijf of openbare instelling kan een gebrek aan professionele kwalificaties op een specifiek gebied een rem zijn om te upgraden.

Het ontbreken van een training die voldoet aan de behoeften van het bedrijf zal een rem zijn, ongeacht je vermogen om je aan te passen en te innoveren. Volg een beroepsopleiding stelt u in staat om uw CV te verbeteren en uw carrièredoelen opnieuw te bekijken. Aanvullende beroepsopleiding kan in de avondopleiding voor een korte tijd intern of extern (in het bedrijf) worden gevolgd en biedt de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te verwerven.

Je kunt ook een professionele training volgen om terug te keren naar de dag, je geheugen opfrissen. De evolutie van de wereld en technologie kan een update vereisen, vooral als iemand zijn studie decennia geleden heeft gevolgd. Onze huidige kennis kan verouderd zijn en training zal de prestaties verbeteren. Een herhalingscursus wordt elke 5-jaar aanbevolen om de medewerker zo goed mogelijk te houden.

Ten slotte kan professionele training worden gebruikt om te heroriënteren of terug te keren naar een ander vakgebied. Training in het betreffende vakgebied zorgt voor een verandering van loopbaanoriëntatie. Dit herscholingsproces kan complex en tijdrovend zijn, maar het voldoet ook als de training succesvol is.

Welke waarde moet aan beroepsopleiding worden toegekend?

Concreet betekent het bijwonen van een training een toegevoegde waarde voor de werknemer of de onderzoeker van de werkgelegenheid, het bedrijf heeft ook een voordeel om zijn werknemers te trainen. Betreffende de werknemer, professionele training optimaliseert zijn CV, staat zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling toe. Het maakt het mogelijk om een ​​kwalificatie en een ontwikkeling van zijn competenties te verwerven voor een continue ontwikkeling. Volg a beroepsopleiding is een valorisatie in de optica van een betere inzetbaarheid dat men in loondienst werkt, werkzoekende, agenten van de openbare dienst, intermitterend, arts, professionele liberaal, enz.

Financiering van beroepsopleiding: de mechanismen voor werkzoekenden.

voor hulp bij de financiering van het volwassenenonderwijs, een werkzoekende kan een professionele opleiding ondergaan om zijn kennis bij te werken of om te zetten in een ander veld. De adviseurs van Pôle Emploi zijn een grote hulp bij het vinden van een financiering voor volwasseneneducatie en leid de werkzoekende.

Deze laatste kan ook op eigen kracht financiële hulp zoeken. Voor financiële beroepsopleiding, de mogelijke hulp voor werkzoekenden is talrijk.

Als u dus tijdens uw dienstverband uren training hebt gehad op uw Personal Training Account (CPF), kunt u profiteren van enkele uren gratis training. Deze vrije tijd kan de kosten van uw professionele training gedeeltelijk verminderen.

Return to Employment Training (AREF) kan ook een deel van uw beroepsopleiding financieren, gevalideerd door Pôle Emploi. Zo zal de werkzoekende tijdens zijn training AREF profiteren waarvan het bedrag gelijk is aan dat van de AER (Return to Work Assistance) en maandelijks wordt betaald.

Verschillende andere regelingen bieden werkzoekenden toegang tot financiering voor hun beroepsopleiding. Deze omvatten onder meer de Trainingsactie Voorafgaand aan Werving (AFPR), Operationele Voorbereiding voor Individuele Tewerkstelling (POEI), Contracted Training Actions (AFC), Individuele Trainingsbijstand.

De Regionale Raad biedt individuele financiële bijstand aan werkzoekenden, zodat zij een beroepsopleiding kunnen volgen die gesanctioneerd wordt door een diploma geregistreerd bij de RNCP (National Directory of Certifications). De cursussen worden volledig ondersteund door de Regionale Raad binnen de grenzen van de plafonds volgens de opleiding. Om van deze bijstand te genieten, moet u geregistreerd zijn bij Pôle Emploi en in de betreffende regio wonen.

Gehandicapte werknemers profiteren van Agefiph en verschillende financiële steun wordt verleend door de gemeentehuizen, het CAF, de afdelingsraden, van geval tot geval.

Financiering voor "beroepsopleiding" voor werknemers

De situatie is anders, afhankelijk van het feit of iemand een vaste werknemer, een werknemer voor een bepaalde tijd of een tijdelijke werknemer is. de financiering van "beroepsopleiding" voor vaste werknemer is mogelijk indien men minimaal 24 maanden heeft gewerkt of 36 maanden voor ambachtelijke bedrijven met minder dan 10 werknemers. De financiering van uw opleiding kan totaal zijn als er binnen uw bedrijf een opleidingsplan is gepland. De werknemer hoeft zich dus geen zorgen te maken over de financiering. Een werknemer met een contract voor bepaalde tijd kan onder bepaalde voorwaarden een beroepsopleiding volgen.

Hij moet in de afgelopen 24-jaren eerst minstens 5-maanden hebben gewerkt, hij moet ook gedurende 4-maanden in het lopende jaar en het jaar volgend op het einde van zijn contract voor bepaalde tijd in dienst zijn geweest. Voor uitzendkrachten biedt het Tijdelijke Work Training Verzekeringsfonds bedrijven de mogelijkheid om hun tijdelijke werknemers financieel te ondersteunen bij het volgen van een beroepsopleiding.

In alle gevallen ontvangt de werknemer financiële steun voor zijn opleiding in het kader van een Personal Training Account (CPF), een bedrijfsopleidingsplan (PFE), een individueel opleidingsverlof (CIF) ), opleidingsverlof. Als de werknemer of de tussenpersoon een aantal uren heeft bijgeschreven op zijn CPF-account, kan hij profiteren van een financiering van "beroepsopleiding" betaald door zijn werkgever en door de OPCA op maximum 50%.

De training kan plaatsvinden op basis van de werktijd en in dit geval is het nodig vooraf toestemming te krijgen van zijn werkgever 60 dagen voor een formatie van minder dan 6 maanden en 120 dagen als de training langer dan 6 maanden duurt. De werkgever heeft 30 dagen om je te beantwoorden en in het geval van stilte van de laatste, wordt het verzoek standaard geaccepteerd. Als de training buiten de werkuren plaatsvindt, is de overeenkomst van de werkgever niet nodig.

Als onderdeel van een FPW heeft het bedrijf de plicht om de voortdurende training van werknemers in hun positie te verzekeren en moet het hun ontwikkeling binnen het bedrijf verzekeren. De werkgever is dus verplicht om een ​​dergelijke opleiding aan te bieden aan werknemers. Het trainingsplan is echter niet verplicht en is op verzoek van het bedrijf, de werkgever, de gemeenschap of de administratie. De werknemer onder PFE behoudt zijn volledige salaris gedurende de training en de extra kosten van de training (accommodatie, reizen, maaltijden, enz.) Zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Het CIF van zijn kant is een verlof waardoor de werknemer voor een bepaalde periode afwezig is in zijn werk om een ​​professionele opleiding te volgen en zijn vaardigheden te ontwikkelen of zich te laten omscholen. De CIF is in tegenstelling tot de PFE op initiatief van de werknemer en wordt met instemming van de werkgever verleend. De werknemer behoudt echter zijn salaris gedurende de gehele opleidingsperiode, zelfs als het een ander werkterrein betreft dan zijn bedrijf. Trainen onder CIF kan parttime of voltijds, continu of discontinu zijn.

Financiering van zijn professionele opleiding als ambtenaar 

Net als de privé-werknemer kan de werknemer een opleiding aangeboden krijgen door zijn werkgever of door de staat. De werknemer kan ook profiteren van een Vocational Training Leave (CFP) op voorwaarde dat 3 jaren in het openbaar bestuur heeft gewerkt. Zijn GVB kan niet meer dan drie jaar over een carrière heengaan, het kan in één keer worden genomen of verspreid over verschillende professionele trainingen.

De aanwezigheid van de functionaris in de training zal elke maand worden gecontroleerd om de betaling van zijn rechten te valideren. Deze vergoedingen bedragen 85% van het bruto salaris plus, in sommige gevallen, de kosten van verblijf. De ambtenaar kan ook profiteren van een financiering van beroepsopleiding als onderdeel van een verandering van positie in dezelfde categorie (A, B of C). In dit geval geniet hij van een opleidingsverlof waarvan de duur de 6-maanden niet kan overschrijden.

Ambtenaren profiteren ook van het jaarlijkse krediet voor uren beroepsopleiding of de Personal Training Account (CPF). Deze hulp bij de financiering van het volwassenenonderwijs wordt op verzoek van de ambtenaar verkregen met het doel bepaalde cursussen te volgen die de ontwikkeling van de nodige vaardigheden mogelijk maken, om een ​​diploma, titel of certificaat van beroepskwalificatie te behalen.

Financiering van de beroepsopleiding van zelfstandigen

De zelfstandige is degene die voor eigen rekening staat of zaakvoerder is. Ze kunnen ook een beroepsopleiding volgen en profiteren van financiële steun dankzij AGEFICE, de Vereniging voor het beheer van de financiering van de opleiding van bedrijfsleiders. Om van deze financiële ondersteuning gebruik te kunnen maken, moet je eerst werkzaam zijn in de handel, industrie of dienstverlening, daarnaast moet je geregistreerd zijn bij URSSAF onder een NAF-code. Zelfstandigen die voor financiering in aanmerking komen, zullen genieten van een plafond van 2 euro per jaar voor opleidingsvergoedingen.

Voor de liberale artsen vereist de FAF-PM of het trainingsverzekeringsfonds van het medische beroep een bijdrage van de artsen voor 0,15% van het jaarlijkse maximum van de sociale zekerheid. Dankzij deze vergoeding kunnen artsen gratis groepslessen volgen bij verenigingen voor voortgezet medisch onderwijs (CME). De FAF-PM helpt ook de arts die een individuele training wil bijwonen, tot 420 euro's per jaar en per arts. Deze laatste kan dan een wetenschappelijke workshop volgen of een DU, een vaardigheid, voorbereiden.

Voor andere vrije beroepen zijn ze afhankelijk van het Interprofessioneel Fonds voor Liberale Professionals (FIF-PL). U moet geregistreerd zijn bij URSAFF en een NAF-code hebben om van deze financiële ondersteuning te profiteren. Volgens hervorming van de beroepsopleiding, een commissie is verantwoordelijk voor het toewijzen of niet toekennen van hulpmiddelen voor beroepsopleiding binnen de FIF-PL. de professional moet een aanvraag indienen op de website van het Fonds, samen met een offerte voor de gewenste training. Financiering voor training is van geval tot geval.

Financiering van de beroepsopleiding van de intermitterende

De intermitterende kunstenaar of showtechnicus komt in aanmerking voor het Individueel Trainingsverlof (CIF) en kan profiteren van een helpen om zijn training te financieren. De financiering voor training is gedeeltelijk of totaal, afhankelijk van de gewerkte tijd. De Opleidingsverzekering voor Uitvoerende Activiteiten (AFDAS) zal de intermitterende helpen om financiering te verkrijgen of alle opleidingskosten te dekken als het salaris van de intermitterende minder dan of gelijk is aan 150% van het minimumloon. Als de intermitterende opleiding wordt gevolgd bij de CIF, krijgt hij de status van stagiair bijscholing en wordt hij betaald door AFDAS.