Gedeeltelijke activiteit: compensatie

Bij deelactiviteit betaal je de werknemers een uurvergoeding die overeenkomt met 70% van hun brutoloon. Sinds 1 januari 2021 is het referentiesalaris dat wordt gebruikt om de toelage te berekenen, beperkt tot 4,5 minimumloon.

Schrijf het op
Tenzij de maatregel wordt uitgesteld, zal het tarief van de gedeeltelijke activiteitsvergoeding in het algemene geval per 70 februari 60 stijgen van 1 naar 2021%.

U geniet van een vaste uitkering die wordt medegefinancierd door de staat en de UNEDIC. Het uurtarief van de deelactiviteitsvergoeding wordt in beginsel vastgesteld op 60% van de bruto uurbeloning van de betreffende medewerker binnen de grens van 4,5 uurminimumloon. Dit percentage zal naar verwachting stijgen tot 36% vanaf 1 februari 2021.

Maar afhankelijk van uw activiteitensector kunt u profiteren van een hogere dekkingsgraad.

Het betreft sectoren die in het bijzonder worden getroffen door de economische en financiële gevolgen van de Covid-19-epidemie, met name vanwege hun afhankelijkheid van openbare opvang.

De sectoren toerisme, horeca en catering profiteren van de modulatie van het tarief van de gedeeltelijke activiteitsvergoeding, maar zij zijn niet de enige. Deze lijst is wederom uitgebreid.

We kunnen nu verschillende situaties onderscheiden ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Hoe maak je een onberispelijke factuur?