Kwetsbare personen die het risico lopen een ernstige vorm van Covid-19-infectie te ontwikkelen, evenals werknemers die ouders zijn van een kind jonger dan 16 jaar of van een persoon met een handicap die het onderwerp is van een maatregel voor isolatie, uitzetting of thuisondersteuning, kunnen onder bepaalde voorwaarden, profiteren van gedeeltelijke activiteit.

Deze arbeidsongeschikte werknemers genieten een gedeeltelijke activiteitsvergoeding die is vastgesteld op 70% van de bruto referentievergoeding, begrensd tot 4,5 uurminimumloon.

Tot 31 januari 2021 is, in toepassing van het common law-regime, het uurtarief van de gedeeltelijke activiteitsvergoeding die u door de staat wordt betaald, vastgesteld op 60%. Dit tarief bedraagt ​​70% voor de beschermde sectoren die profiteren van de verhoging van het tarief van de gedeeltelijke activiteitsvergoeding.

Vanaf 1 februari 2021 moet er één enkel tarief worden ingevoerd dat van toepassing is op alle bedrijven, ongeacht hun activiteitensector (gewoonterecht of beschermde sectoren). Maar deze maatregel wordt uitgesteld tot 1 maart 2021.

Vanaf deze datum wordt voor de berekening van de deelactiviteitsvergoeding één uurtarief gehanteerd. Dit enkele tarief is vastgesteld op 60 ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Print On Demand: 10 vragen die u zich eerst moet stellen!