Collectieve overeenkomsten: met terugwerkende kracht een salarisverhoging en een bonus

Een werknemer, chauffeur-ontvanger bij een openbaar vervoerbedrijf, werd op 28 januari 2015 ontslagen wegens wangedrag. Hij had bij de arbeidsrechtbank van verschillende vorderingen beslag gelegd.

Hij beweerde met name het voordeel van een verhoging van het basissalaris, evenals een bonus, dat een memorandum van overeenstemming voor de NAO 2015, ondertekend op 8 oktober 2015, voorzag voor de chauffeurs-ontvangers. Zijn bijzonderheid: de bonus was met terugwerkende kracht.

In detail luidde de overeenkomst:

(in artikel 1 getiteld "Verhoging van de lonen van alle arbeiders, chauffeurs-verzamelaars en technische dienst)": " Verhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 van 0,6% van het basissalaris "; (in artikel 8 getiteld "Creatie van een zaterdagbonus voor het ontvangen van chauffeurs"): " Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 wordt een zaterdagservicepremie van 2 euro gecreëerd. Deze bonus wordt toegekend aan de chauffeur die op een werkende zaterdag een dienst verricht .

De werkgever weigerde deze contractuele bepalingen toe te passen op de werknemer. Hij betoogde dat een nieuwe cao alleen van toepassing is op arbeidsovereenkomsten die van kracht zijn op het moment van…