Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:

  • Je beter oriënteren op het brede terrein van de gezondheidswetenschappen;
  • Beter inzicht krijgen in de relevantie van de geesteswetenschappen in de gezondheidszorg voor onze gezondheidszorgstelsels en voor de opleiding van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
  • Beheers bepaalde fundamentele concepten en ideeën, structurerend voor de geesteswetenschappen in de gezondheid;
  • Een kritisch en alomvattend beeld hebben van de belangrijkste ethische problemen waarmee de geneeskunde tegenwoordig wordt geconfronteerd.

Omschrijving

Het wijden van een MOOC aan de geesteswetenschappen in gezondheid is gebaseerd op de constatering dat de biomedische wetenschappen niet alle aspecten van de zorg kunnen beheersen met hun gebruikelijke methoden en kennis, en evenmin alle vragen kunnen beantwoorden die zich voordoen voor degenen die zorgen en voor degenen die worden verzorgd voor.

Vandaar de noodzaak om zich tot andere kennis te wenden: die van de geesteswetenschappen - geesteswetenschappen die geworteld zijn in de realiteit van de kliniek en die de bijdragen van de ethiek, de filosofie en de mens- en sociale wetenschappen verweven zijn met de geneeskunde.

Dit is des te noodzakelijker omdat het medische landschap in volle vaart verandert: kroniek van ziekten, mondiale gezondheid, technologische en therapeutische innovaties, rationalisering van het management en de begroting, belangrijke trends van reïficatie door de geneeskunde, ook al moet het zo blijven...

Lees het artikel op de originele site verder →