Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:

  • pleiten voor het belang van het ontwikkelen van gezondheidsbevordering in een sportclub
  • beschrijf de belangrijkste kenmerken van het sociaal-ecologische model en de gezondheidsbevorderende sportverenigingenbenadering (PROSCeSS)
  • hun gezondheidsbevorderende actie / project baseren op een PROSCeSS-aanpak
  • partnerschappen identificeren om hun gezondheidsbevorderingsproject op te zetten

Omschrijving

De sportclub is een plaats van leven die een groot aantal deelnemers verwelkomt, van alle leeftijden. Het heeft dus het potentieel om de gezondheid en het welzijn van zijn leden te verbeteren. Deze MOOC geeft je de sleutelelementen om een ​​gezondheidspromotieproject op te zetten binnen de sportvereniging.

De pedagogische aanpak is gebaseerd op oefeningen en praktijksituaties, om de theoretische elementen toe te passen. Ze worden aangevuld met getuigenissen van sportclubs, casestudies en tools, evenals uitwisselingen tussen deelnemers.