Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:

  • Waarom doen de relationele databases zijn niet altijd geschikt voor big data-systemen die worden ingezet in big data-contexten.
  • Waarom het python taal is een taal die veel wordt gebruikt op het gebied van het verwerken van grote hoeveelheden gegevens. In deze cursus maakt u kennis met programmeren met deze taal, in het bijzonder met behulp van de bibliotheek numpy.
  • Welke statistische analyses vereisen verwerking en voorspelling van big data.

Deze opleiding geeft je de basisconcepten in statistiek zoals:

  • willekeurige variabelen,
  • differentiaalrekening,
  • convexe functies,
  • optimalisatie problemen,
  • regressie modellen.

Deze grondslagen worden toegepast op een classificatie-algoritme op perceptron.