Erkenning van een handicap

De eerste stap bij het vinden of behouden van een baan, wanneer u zich in een situatie van handicap, is D 'erkenning krijgen van de status van gehandicapte werknemer (RQTH). Met dit laatste profiteert u van de verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen (OETH) waaraan werkgevers, zowel private als publieke, wiens vestiging meer dan 20 werknemers of agenten telt, onderworpen zijn (Wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005).

La RQTH-verzoek moet worden gedeponeerd bij het afdelingshuis voor mensen met een handicap (MDPH) waarvan u afhankelijk bent:

U moet het aanvraagformulier voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (vorm Cerfa nr. 15692 * 01) uw behandelend arts vult de medische verklaring in (Cerfa nr. 15695 * 01) met behulp van de formuliergids (Cerfa n ° 52154 * 01) en je stuurt of bezorgt deze documenten aan de MDPH, vergezeld van een identiteitsbewijs en een bewijs van adres.

Uw verzoek wordt vervolgens bestudeerd door een team van professionals (artsen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychologen, enz.) En de Commissie voor de Rechten en Autonomie van Personen met een Handicap (CDAPH) neemt een beslissing en brengt u hiervan op de hoogte.

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Creëer een WINSTGEVEND online bedrijf met IO SYSTEM