Wat houdt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in?

Een roulerend voorzitterschap

Elke lidstaat rouleert het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voor zes maanden. Van Van 1 januari tot 30 juni 2022 zal Frankrijk de Raad van de EU voorzitten. Het voorzitterschap van de Raad organiseert vergaderingen, werkt compromissen uit, trekt conclusies en zorgt voor de consistentie en continuïteit van het besluitvormingsproces. Het zorgt voor een goede samenwerking tussen alle lidstaten en voor de betrekkingen van de Raad met de Europese instellingen, met name de Commissie en het Europees Parlement.

Wat is de Raad van de Europese Unie?

De Raad van de Europese Unie, ook wel de "Raad van Ministers van de Europese Unie" of "Raad" genoemd, verenigt de ministers van de lidstaten van de Europese Unie per werkterrein. Het is, samen met het Europees Parlement, de medewetgever van de Europese Unie.

Concreet zullen de ministers tien werkterreinen of formaties van de Raad van de EU voorzitten: algemene zaken; economische en financiële zaken; justitie en binnenlandse zaken; werkgelegenheid, sociaal beleid, gezondheid en consumenten; concurrentievermogen (interne markt, industrie, onderzoek en ruimtevaart); vervoer, telecommunicatie en energie; landbouw en visserij; omgeving ; onderwijs, jeugd, cultuur