Print Friendly, PDF & Email

Het “Professioneel Transitieproject” (PTP) stelt alle medewerkers in staat om hun persoonlijk trainingsaccount(CPF) op zijn initiatief, om een ​​certificerende opleidingsactie uit te voeren om van beroep of beroep te veranderen.


Tijdens het professionele transitieproject geniet de werknemer specifiek verlof waarbij zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst. Zijn bezoldiging wordt onder bepaalde voorwaarden gehandhaafd. Dit systeem verving het individueel opleidingsverlof (CIF).


Regionale paritaire interprofessionele comités (CPIR) – Verenigingen “Transitions Pro” (ATpro), ook wel Transitions Pro genoemd, onderzoekt aanvragen voor financiële ondersteuning van professionele transitieprojecten. Ze dekken de opleidingskosten, de vergoeding en, indien van toepassing, bepaalde bijkomende kosten die verband houden met de opleiding.


Om zich te laten begeleiden bij zijn keuze van omscholing en bij het invullen van zijn dossier, kan de werknemer rekenen op ondersteuning door een loopbaanadviseur (CEP). Het CEP informeert, begeleidt en helpt de medewerker om zijn project te formaliseren. Hij stelt een financieringsplan voor.


Op het einde van zijn opleiding eindigt de schorsing van het contract van de werknemer. Hij keert terug naar zijn werkplek of

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Overseas and Sustainable Development Goals: ze gaan de uitdagingen aan!