Wat is het gevoel erbij te horen?

Het gevoel ergens bij te horen is een van de basisbehoeften die werd gedefinieerd door de beroemde Maslow-piramide in 1943. De auteur, de psycholoog Abraham Maslow, bracht de behoefte om ergens bij te horen in verband met de behoeften van liefde, vriendschap en verbondenheid. Dit zijn zeer sterke gevoelens waardoor een individu kan gedijen binnen een groep, wat het ook is. In de professionele wereld vertaalt dit zich in sociale interacties, doordat medewerkers zich aan een bedrijfscultuur houden, en ook door het gevoel bij te dragen aan het bereiken van een gemeenschappelijke missie. Het gevoel erbij te horen wordt gecreëerd en onderhouden in een bedrijf. Het komt onder meer tot uiting door een gemeenschappelijk doel te delen, maar ook door momenten van gezelligheid, extra professionele ontmoetingen, teambuilding, enz.