Collectieve arbeidsovereenkomsten: hoe toevlucht nemen tot deelactiviteit op lange termijn (APLD)?

Gedeeltelijke langetermijnactiviteit (bekend als APLD), ook wel "verminderde activiteit voor voortgezette werkgelegenheid (ARME)" genoemd, is een systeem dat wordt medegefinancierd door de staat en UNEDIC. Haar roeping: bedrijven die geconfronteerd worden met een blijvende vermindering van de activiteit in staat stellen de arbeidsduur te verminderen. In ruil daarvoor moet het bedrijf bepaalde verbintenissen aangaan, met name op het gebied van het behoud van werkgelegenheid.

Er zijn geen criteria voor grootte of activiteitssector vereist. Voor het opzetten van dit systeem moet de werkgever echter een beroep doen op een vestigings-, bedrijfs- of groepsovereenkomst, of eventueel een uitgebreide brancheovereenkomst. In dat laatste geval stelt de werkgever een document op volgens de bepalingen van de vestigingsovereenkomst.

De werkgever moet ook een validatie of goedkeuring krijgen van de administratie. In de praktijk bezorgt hij de collectieve overeenkomst (of het eenzijdige document) aan zijn DIRECCTE.

De DIRECCTE heeft dan 15 dagen (om de overeenkomst te valideren) of 21 dagen (om het document goed te keuren). Als zijn dossier wordt aanvaard, kan de werkgever genieten van het systeem voor een hernieuwbare periode van 6 maanden, met een maximum van 24 maanden, al dan niet aaneengesloten, over een periode van 3 opeenvolgende jaren.

In praktijk…