Een verordening van 21 augustus 2019 verduidelijkte de procedures voor de implementatie van Pro-A, door de sociale partners te verplichten te onderhandelen op het niveau van de professionele takken van overeenkomsten die de certificeringen bepalen die in aanmerking komen voor het systeem.
Eenmaal gesloten, worden deze overeenkomsten voorgelegd aan de Algemene Directie van Arbeid, die vervolgens overgaat tot verlenging door middel van een decreet gepubliceerd in het Publicatieblad.

Ter herinnering: deze verlenging is afhankelijk van de naleving van criteria die aantonen dat de activiteit binnen de betrokken sector aanzienlijk is gewijzigd. De administratie houdt ook rekening met het risico van veroudering van de vaardigheden van medewerkers.
Afhankelijk van de bepalingen waarover op brancheniveau is onderhandeld, is het aan Uniformering om alle of een deel van de onderwijskosten te dekken, evenals de transport- en verblijfskosten die onder de Pro-A worden gemaakt, op basis van een forfaitair bedrag. Indien de door het Ministerie van Arbeid verlengde bijkantoorovereenkomst hierin voorziet, kan de OPCO in haar dekking de bezoldiging en wettelijke en contractuele sociale lasten van werknemers opnemen, binnen de limiet van het minimum uurloon.

Opmerking: wanneer training plaatsvindt tijdens werktijd, is het bedrijf verplicht om ...