Het geglobaliseerde informatielandschap verandert, informatieverwerkingstools specialiseren zich en organiseren de massa aan informatie op een gedifferentieerde manier. De informatieomgeving bestaat uit nieuwe vormen van bemiddeling, een proces van globalisering, personalisatie en informatiedeling dat evolueert volgens de informatiedomeinen.

Gezamenlijk reflecteren op de huidige informatieomgeving in de agrobiowetenschappen maakt het dus mogelijk om kennis te verbeteren contexten voor de productie, redactie en verspreiding van informatie. Want je weg vinden in de informatieomgeving betekent dat je weet hoe je de meest geschikte informatiesystemen, monitoring- en onderzoekstools kiest op basis van het soort informatie waarop je doelt.

De huidige uitdagingen zijn: een decodering van informatie, de verwerking, de organisatie ervan, die het mogelijk maakt om de kwaliteitsinformatie die nodig is voor zijn werk te valideren. Beheersing van de tools die het beschikbaar maken in de monitoring-, onderzoeks-, verzamelings- en selectiefasen vergemakkelijkt vervolgens de toe-eigening en verspreiding van de geselecteerde informatie.

 

Deze MOOC heeft tot doel: u ondersteunen bij het begrijpen van de informatieomgeving van agrobiosciences om efficiënter te worden in je studie, je cursusvoorbereiding en je beroepspraktijk.

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Hoe vergeet je een taal niet?