De staat stelt elk jaar vele hulpmiddelen en bonussen in. Niet voor niets worden de kosten van levensonderhoud steeds belangrijker en daardoor kunnen werknemers de eindjes niet aan elkaar knopen.

Onder deze bonussen kunnen we vermelden koopkrachtpremie verscheen in 2018 en is sindsdien de waardedelingspremie geworden. Dit is een bonus die onder bepaalde voorwaarden wordt uitbetaald aan alle werknemers van een bedrijf, met als voordeel dat ze zijn vrijgesteld van verschillende belastingen en sociale lasten.

Als je niets weet over deze bounty, blijf dan dit artikel lezen.
Toestel voor het jaar 2022.

Wat is de koopkrachttoeslag?

De koopkrachtpremie, of zelfs de uitzonderlijke koopkrachttoeslag, werd geïntroduceerd op 24 december 2018 via wet nr. 2018-1213. Deze wet, ook wel de “Macronbonus” genoemd, is een wet die tot 2021 elk jaar werd toegepast. Het jaar daarop werd ze vervangen door de naam van de waardedelingsbonus.

Het is een bonus die ervoor zorgt dat alle bedrijven, ongeacht hun grootte, al hun werknemers kunnen betalen een vrijgestelde premie van welke aard dan ook:

  • belastingheffingen;
  • sociale lasten;
  • inkomstenbelastingen ;
  • sociale bijdrage ;
  • bijdragen.

Wel moet de uitbetaling van de uitzonderlijke koopkrachttoeslag onder bepaalde voorwaarden gebeuren. Het is namelijk alleen gericht op werknemers die een salaris hebben minder dan in totaal drie SMIC's. Op voorwaarde dat deze constatering wordt gedaan in de 12 maanden voorafgaand aan de betaling van de premie.

Ook moet de uitzonderlijke koopkrachtpremie betaald worden binnen de wettelijk voorziene termijn, zonder dat ze in de plaats kan komen van enige andere vorm of vorm van vergoeding. Tot slot moet u weten dat deze premie was gemaximeerd op 3 euro ook al kan dit plafond in bepaalde specifieke gevallen worden verdubbeld.

Dit is het geval voor bedrijven die een winstdelingsovereenkomst hebben ondertekend of zelfs voor bedrijven die niet meer dan 50 werknemers hebben. Dit geldt ook voor werknemers die bij bepaalde opwaarderingsmaatregelen op de tweede lijn worden geplaatst.

Het plafond van de uitzonderlijke koopkrachttoeslag wordt ook verdubbeld als de toeslag wordt uitgekeerd aan een arbeidsongeschikte of door een arbeidsongeschikte organisatie van algemeen belang.

Hoe zit de koopkrachttoeslag in elkaar?

De koopkrachtbonus moet op een bepaalde manier in bedrijven worden ingevoerd, en wel dooreen groepsovereenkomst die onder bepaalde voorwaarden moet worden afgesloten. Ten eerste is het mogelijk om het op te richten door middel van een convenant, een collectieve overeenkomst of zelfs door een overeenkomst tussen de werkgever van een bedrijf en de vertegenwoordigers van de vakbond.

Dan zijn er nog de akkoorden die op het niveau van het sociaal-economisch comité van een bedrijf worden afgesloten om de bonus vast te leggen. Anders is het ook mogelijk om dit te doen door middel van bekrachtiging of een ontwerpovereenkomst, met ten minste twee derde van de stemmen van het personeel.

Tot slot is het mogelijk dat de uitzonderlijke koopkrachttoeslag wordt ingevoerd in bedrijven viaeen eenzijdig besluit, van de werkgever. Op voorwaarde dat deze laatste informeert het comite sociaal en economisch (CSE).

Wie kan profiteren van de koopkrachttoeslag?

Eerst is er werknemers met een arbeidsovereenkomstl, zelfs als ze nog in de leer zijn, evenals overheidsfunctionarissen met een EPIC of een EPA. En dit op de datum waarop de bonus zal worden uitbetaald of bij het neerleggen van de door de werkgever opgestelde ondertekening of eenzijdige beslissingsovereenkomst.

En dan is er alle bedrijfsleiders, voor het geval ze een arbeidsovereenkomst hebben. Zonder deze laatste is de betaling van hun premie niet verplicht en in het geval van een betaling zouden ze niet zijn vrijgesteld zoals voorzien door de wet.

Ook uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld op het niveau van een inlenende onderneming hebben recht op de koopkrachttoeslag bij uitbetaling van deze toeslag. Of zelfs bij het indienen van zijn overeenkomst.

Eindelijk, elke arbeidsongeschikte op het niveau van een inrichting en dienstverlenende hulp door middel van arbeid geniet van de koopkrachttoeslag.