Mensen die kwetsbaar zijn voor Covid-19: 2 cumulatieve criteria om te profiteren van gedeeltelijke activiteit

Kwetsbare werknemers die het risico lopen een ernstige vorm van Covid-19-infectie te ontwikkelen, kunnen in deelactiviteit worden geplaatst als ze voldoen aan 2 cumulatieve criteria.

Een van deze aandoeningen houdt verband met hun gezondheidstoestand of hun leeftijd. Bij decreet van 12 november 10 werden 2020 gevallen opnieuw gedefinieerd.

De werknemer mag evenmin volledig telewerken kunnen gebruiken, noch kunnen genieten van de volgende versterkte beschermingsmaatregelen:

het isoleren van de werkplek, in het bijzonder door het voorzien van een individuele kantoorruimte of, bij gebreke daarvan, een regeling, om het risico van blootstelling zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door werktijden aan te passen of materiële beveiligingen op te zetten; het respecteren, op de werkplek en op elke plaats die de persoon tijdens zijn professionele activiteit bezoekt, van versterkte barrièrebewegingen: versterkte handhygiëne, systematisch dragen van een chirurgisch masker wanneer fysieke afstand niet kan worden gerespecteerd of in een gesloten omgeving, met dit masker minimaal om de vier uur vervangen en vóór die tijd als het nat of vochtig is; de afwezigheid of...