Sinds het begin van de gezondheidscrisis zijn de verzoeken om werkonderbrekingen explosief gestegen. Een stijging die met name wordt verklaard door de verruiming van de emissievoorwaarden. Volgens de jaarlijkse Barometer Ziekteverzuim Malakoff Humanis, gepubliceerd op 16 november 2020, is het aantal langdurige ziekteverlof - dus meer dan 30 dagen - in de privésector tussen september 33 en augustus 2019 met 2020% gestegen ten opzichte van de voorgaande twaalf maanden.

Het onderzoek omvat geen werkonderbrekingen die zijn uitgevaardigd ter gelegenheid van de eerste opsluiting voor onthaalouders of werknemers die als "kwetsbaar" worden beschouwd voor de coronavirus-epidemie. De gemiddelde duur van deze langdurige stops wordt geschat op 94 dagen.

De meeste "werkgerelateerde" ziekten

Over deze periode van twaalf maanden schat Ifop op 60% het aandeel van bedrijven uit de privésector dat minstens één langdurig ziekteverzuim registreerde, tegen 56% tussen september 2018 en augustus 2019. Een situatie die leidde tot “reorganisatieproblemen. »In 52% van de bedrijven.

De Ifop-enquête uitgevoerd tussen 24 augustus en