De wetenschappelijke ontdekkingen van de afgelopen decennia over de emoties of intelligentie van andere dieren doen ons anders naar ze kijken. Ze stellen vraagtekens bij de kloof die is ontstaan ​​tussen mens en dier en roepen op tot een herdefiniëring van onze interacties met andere dieren.

Het veranderen van mens-dier relaties is allesbehalve vanzelfsprekend. Dit vereist een gezamenlijke mobilisatie van de biologische wetenschappen en de mens- en sociale wetenschappen zoals antropologie, recht en economie. En dit vereist inzicht in het samenspel van actoren die met deze onderwerpen te maken hebben, die conflicten en controverses veroorzaken.

Na het succes van sessie 1 (2020), die meer dan 8000 cursisten bij elkaar bracht, bieden we u een nieuwe sessie van deze MOOC aan, verrijkt met acht nieuwe video's over zeer actuele thema's zoals zoönosen, One Health, relaties met honden rond de wereld, dierenempathie, cognitieve vooroordelen in onze relatie met dieren, onderwijs in dierenethiek of de mobilisatie van het maatschappelijk middenveld rond deze kwesties.

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Ontdek de lay-out en samenstelling