Medische bezoeken 2021: wat wordt uitgesteld of niet

Het uitstel betreft twee soorten examens;
het eerste informatie- en preventiebezoek (VIP) (behalve voor bepaalde risicogroepen: minderjarigen, zwangere vrouwen, nachtwerkers, enz.) en de verlenging ervan;
de hernieuwing van de proeve van bekwaamheid en het tussentijdse bezoek voor werknemers die een versterkt toezicht genieten, behalve voor werknemers die zijn blootgesteld aan ioniserende straling ingedeeld in categorie A.

Al deze examens, waarvan de deadline 16 april 2021 zou zijn (of die al voor het eerst zijn uitgesteld en niet vóór 4 december 2020 konden worden georganiseerd), kunnen worden uitgesteld tot maximaal één jaar na de deadline.

Hun uitstel is echter niet systematisch, het is de bedrijfsarts Wie beslist. Hij kan ervoor kiezen deze te behouden met betrekking tot de hem ter beschikking staande informatie over de gezondheidstoestand van de werknemer, alsmede de risico's verbonden aan zijn werkplek of zijn arbeidsomstandigheden.

Medische bezoeken 2021: wat het uitstel voor u betekent

Het is niet aan jou om het uitstel te regelen, maar aan de arbeidsgeneeskunde. Het is dus de bedrijfsarts die:

enerzijds u informeren over het uitstel en