Juridisch voorbehoud

1. Presentatie van de site.

Onder Artikel 6 van 2004 Juni 575 21 Wet 2004-XNUMX voor vertrouwen in de digitale economie is het voor gebruikers van de site duidelijk www.comme-un-pro.fr de identiteit van de verschillende stakeholders als onderdeel van de implementatie en monitoring:

verantwoordelijk publicatie : Tranquillus -rustigelus.france@comme-un-pro.fr
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon .
Hosting WP SERVER SARL, een vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van € 10000, domicilie kiest te 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes, ingeschreven bij de RCS van Nîmes onder nummer 808, BTW-nummer FR840, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Fabrice Ducarme

2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site comme-un-pro.fr impliceert de volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden:

De site comme-un-pro.fr is verkrijgbaar in verschillende web talen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc ...) voor een beter comfort en een meer aangename graphics, raden wij u aan moderne browsers zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome , enz ...

De site comme-un-pro.fr gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan ​​om betrouwbare en zo nauwkeurig mogelijke informatie te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. Internetgebruikers moeten er daarom voor zorgen dat hun informatie, die alleen ter informatie wordt verstrekt, niet uitputtend is en zonder voorafgaande kennisgeving kan veranderen of evolueren.

Comme-un-pro.fr is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Cookies : De site comme-un-pro.fr kan u vragen om cookies te accepteren voor reclame-, statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt en die kan worden gebruikt om u te volgen. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de acceptatie van cookies.

Om de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd te verwijderen, is hier de informatiepagina van de belangrijkste browsers:

Chrome ™
Firefox ™
Internet Explorer ™
Opera ™
Safari ™

Hypertekstlinks: Comme-un-pro.fr kan links aanbieden naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. Comme-un-pro.fr geeft geen antwoord op of garandeert de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, inclusief informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat kan worden gemaakt van deze elementen. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden.

toegankelijkheid: De site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onbeschikbaar worden gemaakt. Als u een gat, fout of wat lijkt op een storing opmerkt, meld dit dan per e-mail op het adres rustigelus.france@comme-un-pro.fr, het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijven (probleem bij het maken van een pagina, type computer en gebruikte browser, ...).

Alle gedownloade inhoud is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Als gevolg hiervan comme-un-pro.fr kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en waarvan een browser de laatste generatie heeft bijgewerkt.

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud van deze site comme-un-pro.fr, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen en hun opmaak zijn de exclusieve eigendom van de site comme-un-pro.fr met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere bedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van comme-un-pro.fr. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door artikelen L.335-2 en navolging van de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen ondernemen tegen u.

Verklaring aan de CNIL:

Volgens de 78 17-wet van januari 6 1978 (gewijzigd bij 2004-801 6 wet van augustus 2004 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot gegevens, bestanden vrijheden heeft deze site het voorwerp uitgemaakt van een verklaring (nummer 2169132) aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr).

Persoonlijke gegevens:

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, moet u ons mogelijk bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier dat u online wordt voorgesteld, invult in het gedeelte " contact .

In ieder geval kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u de services van de site niet gebruiken, zoals informatie vragen of nieuwsbrieven ontvangen.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de services die u bezoekt, uw adres IP, het type van uw browser, uw toegangstijden.

Dergelijke informatie wordt door ons en onze partners gebruikt voor reclamedoeleinden, interne statistieken, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

In overeenstemming met 38 en naar aanleiding van de 78 17-wet van januari 6 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet op de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben.

Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naaromme-un-pro.fr per e-mail: rustigelus.france@comme-un-pro.fr

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site comme-un-pro.fr wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verlossing van de site comme-un-pro.fr en zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site. comme-un-pro.fr.

geschillen:

De huidige voorwaarden van de site comme-un-pro.fr worden beheerst door Frans recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan zal de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken zijn, het is exclusief bevoegd voor de bevoegde rechtbanken van Parijs. De referentietaal voor de beslechting van potentiële geschillen is Frans.