de zelfstandigen, of liever microbedrijf, is een voordelige status voor het aangeven van een kleine activiteit door de administratieve procedures te beperken. Met iets meer dan 1,7 miljoen micro-ondernemers in Frankrijk in december 2019 (+ 26,5% op een jaar), volgens de Federatie van auto-ondernemers, blijft de status inderdaad verleiden. Bijna de helft van de bedrijven die in Frankrijk worden opgericht, zijn micro-ondernemingen (47% in 2019).

Achter de ogenschijnlijke eenvoud van het statuut vormt de kwestie van de aansprakelijkheid van de zelfstandige ondernemer echter een groot risico dat zelden wordt vermeld.

Onbeperkte aansprakelijkheid voor uw zakelijke en persoonlijke eigendommen

Door het statuut van individuele ondernemer aan te nemen in het kader van de micro-onderneming, wordt uw aansprakelijkheid onbeperkt aangesproken op uw professionele en persoonlijke vermogen, in het bijzonder in geval van curatele.

U behoudt echter de bescherming met betrekking tot uw Hoofdverblijf, ongrijpbaar door rechts, of het nu in volle eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom is.

Als u ander onroerend goed heeft dat niet aan uw activiteit is toegewezen (bijvoorbeeld grond of een tweede huis), dan kan dat