Nationaal protocol: nieuwe sociale afstand nemen

Een decreet, gepubliceerd op 28 januari 2021 in Publicatieblad, bekeken de sociale afstand die moet worden gerespecteerd wanneer mensen geen masker dragen.
Deze fysieke afstand is nu overal en onder alle omstandigheden vastgesteld op 2 meter. Het nationale protocol is daarom aangepast.

In het bedrijf moeten werknemers dus, wanneer ze geen masker dragen, een afstand van minstens 2 meter tot andere mensen (andere werknemers, klanten, gebruikers, enz.) Respecteren. Indien deze sociale afstand van 2 meter niet gerespecteerd kan worden, is het dragen van een masker verplicht. Maar wees voorzichtig, zelfs met een masker moet een fysieke afstand worden gerespecteerd. Het is minimaal een meter.

U bent verplicht om medewerkers op de hoogte te stellen van deze nieuwe afstandsregels.

In de kleedkamers zorg je ervoor dat ook fysieke afstand wordt gerespecteerd, minimaal één meter geassocieerd met het dragen van een masker. Als ze hun masker moeten afzetten, geeft het protocol het voorbeeld van douchen, medewerkers moeten dan een afstand van 2 meter respecteren.

Nationaal protocol: masker "algemeen publiek met filtratie van meer dan 90%"

Het dragen van een masker is altijd verplicht