Telewerken: versoepeling van de 100% -regel

De nieuwe versie van het nationale protocol om de gezondheid en veiligheid van werknemers in het licht van de Covid-19-epidemie te waarborgen, handhaaft de aanbeveling van 100% telewerken.

Telewerken blijft immers een organisatiewijze die het mogelijk maakt om sociale interacties op de werkplek en in het woon-werkverkeer te beperken. De uitvoering ervan voor activiteiten die het mogelijk maken om deel te nemen aan de preventie van het risico op besmetting van het virus.

Zelfs als telewerken de regel blijft, kunnen werknemers die momenteel voor 100% telewerken werken, profiteren van face-to-face feedback. In het protocol is vastgelegd dat als de werknemer de behoefte uitdrukt, het mogelijk is dat hij met jouw toestemming een dag in de week op zijn werkplek werkt.

Het protocol specificeert dat het voor deze nieuwe regeling nodig zal zijn om rekening te houden met de specifieke kenmerken die verband houden met arbeidsorganisaties, in het bijzonder voor teamwerk, en dat er wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van sociale interacties op de werkplek.

Houd er rekening mee dat zelfs als het gezondheidsprotocol niet bindend is, u er rekening mee moet houden als onderdeel van uw gezondheids- en veiligheidsverplichtingen. In een besluit van 16 december 2020 bevestigt de Raad van State zijn standpunt over het gezondheidsprotocol. Het is een reeks aanbevelingen voor de materiële implementatie van de veiligheidsverplichting van de werkgever die bestaat onder de arbeidswet. Het enige doel is om u te ondersteunen bij uw verplichtingen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen met het oog op wetenschappelijke kennis over de wijzen van overdracht van SARS-CoV-2...