De oceaan en het leven zijn nauw met elkaar verbonden. Meer dan 3 miljard jaar geleden verscheen het leven in de oceaan. De oceaan is een gemeenschappelijk goed dat we moeten behouden en waarvan we op vele manieren afhankelijk zijn: het voedt ons, het reguleert het klimaat, het inspireert ons,...

Maar menselijke activiteiten hebben een grote impact op de gezondheid van de oceaan. Als we tegenwoordig veel praten over vervuiling, overbevissing, zijn er andere zorgen die bijvoorbeeld verband houden met klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel of de verzuring van het water.

Deze veranderingen bedreigen het functioneren ervan, wat voor ons niettemin essentieel is.

Deze cursus geeft je de nodige sleutels om je te helpen deze omgeving die de oceaan is te ontcijferen: hoe het werkt en zijn rol, de diversiteit van de organismen die het herbergt, de bronnen waarvan de mensheid profiteert en om je te helpen de huidige problemen en uitdagingen te begrijpen waaraan moet worden voldaan voor het behoud ervan.

Om verschillende problemen te onderzoeken en deze uitdagingen te begrijpen, moeten we naar elkaar kijken. Dat biedt de MOOC door 33 docent-onderzoekers en wetenschappers uit verschillende disciplines en instellingen samen te brengen.

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Bevordering van sport op het werk: vrijstelling van sociale bijdragen gecodificeerd door de financieringswet inzake sociale zekerheid 2021