De vereisten voor human resources en knowhow verschillen sterk van bedrijf tot bedrijf. Als niet aan deze behoeften wordt voldaan, kunnen er binnen het bedrijf korte- of langetermijnontwikkelingsknelpunten ontstaan. Vandaar de noodzaak om te beginnen met een opleiding voor werkstudie of zelfs bijscholing. Update over reconversie of werkstudiepromotie (Pro-A). Een apparaat waarmee je je carrière een boost kunt geven. Het is aan jou om inspanningen te leveren om je bereidheid om te trainen aan te tonen. Er is weinig kans dat u door puur toeval wordt geselecteerd.

 Begrijp omscholing of promotie door afwisseling

Het is een manier om zwakke schakels te upgraden of sleutelposities in te nemen in het bedrijfsontwikkelingsproces. Met andere woorden, elk bedrijf moet zichzelf transformeren om te voldoen aan de vele eisen die technologie, marketing en consumenten stellen.

Ieder bedrijf heeft er daarom belang bij om al zijn medewerkers hierop voor te bereiden.

Herontwikkeling of promotie van werkstudies helpen elk bedrijf bij het aanpassen van zijn productie-eenheid aan elke uitdaging. Enerzijds is de Pro-A een winstgevende tool voor de ondernemer die op zoek is naar nieuwe expertise.

Anderzijds zorgt het voor de professionele carrière van de werknemers die ervan profiteren. Het maakt het mogelijk een nieuw beroep uit te oefenen met het oog op een professioneel transitieproject. Werknemers zullen er een professionele heroriëntatie vinden die gunstig is voor hun carrière en hun professionele toekomst.

LEES  Belastingaangifte: de regels om te weten

Op deze manier krijgen medewerkers na afloop van de trainings- of conversiesessies sociale of professionele promotie. En het uiteindelijke doel wordt bereikt: slagen in het ontwikkelingsproject binnen het bedrijf en de productie op lange termijn verhogen.

Welke professionele profielen hebben toegang tot promotie voor werkstudie?

De kandidaat-werknemer moet een CDI-contract hebben. Overeenkomstig artikel L. 5134-19 en volgens de arbeidswet kunnen ook degenen die het enkelvoudige integratiecontract of CUI hebben ondertekend, deze opleiding volgen. De werknemer die gepromoveerd wil worden onder de Pro-A. Moet een lager opleidingsniveau hebben dan een bachelordiploma.

De werknemer die zijn beroep gedeeltelijk uitoefent na machtiging van de administratie, kan zich bij toerbeurt voorstellen voor bevordering. Een atleet of een professionele trainer onder een CDD-contract kan ook in aanmerking komen voor deze promotie. Over het algemeen zijn dit werknemers met kwalificaties onder de norm die vereist is voor technologische ontwikkeling.

Daarom zullen bedrijfsleiders ze toestaan ​​via Pro-A. Aanpassing aan de veranderingen die binnen het bedrijf plaatsvinden. Aan het einde van de trainingsacties zullen ze een beter kwalificatieniveau behalen. Hierdoor krijgen ze toegang tot een promotie of een meer benijdenswaardige functie.

Welke soorten training tijdens Pro-A?

De voor deze training geselecteerde medewerkers volgen in theorie professionele en technologische opleidingen die zij later in de praktijk zullen moeten toepassen. Afhankelijk van de gewenste kwalificaties worden stages onder bijbehorende praktische voorwaarden uitgevoerd. Zo kunnen studenten in het kader van Pro-A een classificatie krijgen die door een cao of branch wordt erkend.

LEES  Wat u moet weten over privéverlof

Deze studentmedewerkers profiteren van stages en andere mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen voor technische of specifieke taken. Aan het einde van de Pro-A-training zullen ze profiteren van de validatie van opgedane ervaring (VAE). Ze zullen ook worden geregistreerd bij de RNCP (National Directory of Professional Certifications).

Sinds 23 augustus 2019, wanneer verordening nr. 2019-861 van kracht wordt, kan men immers genieten van een beroepskwalificatie dankzij de Pro-A. Dit is een kwalificatie behorend tot de definitieve lijst van een beroepstak. Pro-A kan worden ontwikkeld vanwege het bestaan ​​van verouderde technieken en grote veranderingen in elke professionele branche.

Hoe vindt training op het werk plaats?

Opleidingen kunnen tijdens werkuren worden gegeven. De werknemer wordt dus maandelijks uitbetaald. Een meer ervaren medewerker, aangesteld door de zaakvoerder, vervult de rol van tutor en verzorgt daarvoor een duale opleiding. Bijles, in het kader van Pro-A, duurt tussen de 6 maanden en 12 maanden (of 150 uur minimum).

De tutor verwelkomt en begeleidt de medewerker tijdens zijn omscholing of opleiding. Het is aan deze tutor om zijn schema en activiteiten te plannen om alle gewenste technieken aan te leren. Deze zelfde tutor neemt deel aan de laatste fase van de opleiding: de evaluatie ervan.

De Pro-A kan buiten werktijd plaatsvinden. In dit geval ontvangt de begunstigde geen opleidingstoelage. De werkuren kunnen geheel of gedeeltelijk worden besteed aan trainingen. De werkgever en de betrokken werknemer moeten samen beslissen, na het opstellen van een overeenkomst door de zorg van de stagiair.

LEES  Frans arbeidsrecht kennen: Gids voor Duitsers

Gedurende deze periode zal de arbeidsovereenkomst van de werknemer een wijziging bevatten. Hij blijft echter genieten van alle voordelen die verband houden met de sociale zekerheid of de aanvullende ziektekostenverzekering van het bedrijf. Zo heeft hij mogelijk vergoedingen en ondersteuning bij ziekte.

Waar komt de financiering voor Pro-A vandaan?

Het volgen van een werkstudietraining betekent het accepteren van een professionele opdracht. Van werknemers met toegang tot werkgerelateerde training kan niet worden verlangd dat ze iets betalen. Het is eerder de competentie-operator (OPCO) of het bedrijf (mits je een trainingsdienst hebt) die alles financiert.

Dit is een vast tarief dat de kosten van opleiding, huisvesting en vervoer voor de duale werknemer dekt. Het betreffende forfaitaire tarief is standaard 9,15 euro per uur volgens het decreet. De afdeling die verantwoordelijk is voor de opleiding kan echter voor een betere vergoeding zorgen.

De beloning van medewerkers in opleiding kan door de Competentie Operator worden gegarandeerd indien de initiërende beroepstak dit van tevoren heeft gepland. De operator kan ook betalen voor alle diensten van de bedrijfsdocent.

Hij kan de kosten in verband met de uitoefening van de lesdienst altijd in het kader van Pro-A op zich nemen. Het is het deel van het geld dat wordt besteed aan Pro-A-trainingen, onder het beheer van een onderlinge onderneming, dat het mogelijk maakt om deze afwisselende werknemers en deze tutoren die zijn aangesteld om omscholing of Pro-A uit te voeren, te belonen. Dit is een kans die u niet mag missen.