Deze MOOC is in 2018 ontworpen binnen het Research Ethics Platform van deUniversiteit van Lyon.

Sinds mei 2015 moeten alle promovendi worden opgeleid in wetenschappelijke integriteit en onderzoeksethiek. De MOOC aangeboden door de Universiteit van Lyon, gericht op:onderzoeksethiek, is in de eerste plaats gericht op doctoraatsstudenten, maar betreft alle onderzoekers en burgers die willen nadenken over de transformaties en hedendaagse implicaties van onderzoek, en de nieuwe ethische kwesties die ze oproepen.

Deze MOOC is een aanvulling op de MOOC over wetenschappelijke integriteit van de Universiteit van Bordeaux die sinds november 2018 op FUN-MOOC wordt aangeboden.

Wetenschap vormt een centrale waarde van onze democratische samenlevingen, die het verlangen naar kennis van de wereld en van de mens bevorderen. Toch zijn de nieuwe technowetenschappelijke prestaties en de versnelling van innovaties soms beangstigend. Bovendien veroorzaken de omvang van de gemobiliseerde middelen, een regime van internationale concurrentie en belangenconflicten tussen privé en algemeen welzijn ook een vertrouwenscrisis.

Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen als burgers en onderzoekers op persoonlijk, collectief en institutioneel niveau?