Een van mijn werknemers, die drugs gebruikt en geld uit mijn winkel heeft gestolen, werd om deze reden ontslagen wegens ernstig wangedrag. Hij verwijt mij dit aan cliënten te hebben gemeld en is daarom van mening dat zijn ontslag in ergerlijke omstandigheden heeft plaatsgevonden. Kan hij worden vergoed, ook al heeft hij een fout begaan?

Het Hof van Cassatie herinnerde eraan dat zelfs wanneer het wordt gerechtvaardigd door een zware fout van de werknemer, het ontslag hem, wegens de vervelende omstandigheden die ermee gepaard gingen, een nadeel kan veroorzaken waarvan het gegrond is om schadevergoeding te vorderen.

Zij beschikte in het verleden al over jurisprudentie volgens welke de gegrondheid van een vordering tot schadevergoeding wegens de ergerlijke voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onafhankelijk is van de verdiensten van deze laatste.

In casu had een werknemer (barmanager) bij de arbeidsrechtbank een vordering tot schadevergoeding ingediend wegens morele schade veroorzaakt door de omstandigheden van zijn ontslag wegens ernstig wangedrag dat volgens hem ergerlijk is. Hij verweet zijn werkgever dat hij zich in het openbaar had verspreid over de redenen voor zijn ontslag door te suggereren dat hij ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  WPS Writer: Inleiding tot tekstverwerking