In een gedegradeerde context heeft de sectie "Jeugd" van het regeringsplan ter ondersteuning van activiteiten een ineenstorting van het aantal rekruteringen voorkomen. Volgens een tussentijds rapport dat door het Ministerie van Arbeid werd gepresenteerd op de ministerraad van 6 januari 2021, zijn sinds de lancering van de uitzonderlijke aanwerving meer dan een miljoen onder de 26 jaar aangenomen op basis van vaste of tijdelijke contracten van 3 maanden of meer. bonus op 1 augustus, een niveau dat bijna gelijk is aan dat van 2019.

Alle bedrijven, maar ook verenigingen, komen in aanmerking voor de regeling. Werkgevers hebben vanaf de datum van uitvoering van het contract vier maanden de tijd om de overheidsdiensten te verzoeken gebruik te maken van deze bijstand die onder bepaalde voorwaarden wordt betaald door het Service and Payment Agency (ASP). In het bijzonder kan de AEJ, voor Bijstand bij het aanwerven van jongeren, niet worden toegekend aan een bedrijf dat sinds 1 januari 2020 economisch ontslagen heeft voor de betrokken post.

Het bedrag is maximaal 4 euro voor een voltijdse werknemer, de betaling geschiedt driemaandelijks op vertoon van een attest van aanwezigheid van de werknemer door de werkgever, altijd in