Deze MOOC heeft tot doel de opleiding en ondersteuning van docenten, docent-onderzoekers en promovendi in het hoger onderwijs in hun kennis van leerprocessen en in hun onderwijs- en evaluatiepraktijk te ondersteunen.

Tijdens de MOOC komen de volgende vragen aan de orde:

- Wat is actief leren? Hoe krijg ik mijn leerlingen actief? Welke animatietechnieken kan ik gebruiken?

– Wat motiveert mijn leerlingen om te leren? Waarom zijn sommige studenten gemotiveerd en anderen niet?

– Wat zijn de leerstrategieën? Welke onderwijs- en leeractiviteiten kunnen worden gebruikt om leerlingen te betrekken? Hoe plan je je onderwijs?

- Welke evaluatie van het leren? Hoe zet je een peerreview op?

- Wat houdt het begrip competentie in? Hoe ontwikkel je een cursus, een diploma in vaardigheidsbenadering? Hoe vaardigheden beoordelen?

– Hoe bouw je online of hybride lessen op? Welke bronnen, activiteiten en scenario's om online leren voor studenten te bevorderen?