Overdracht van arbeidsovereenkomsten: principe

Wanneer er een wijziging is in de juridische situatie van de werkgever in het kader van met name een erfopvolging of een fusie, worden de arbeidsovereenkomsten overgedragen aan de nieuwe werkgever (arbeidswet, art. L. 1224-1).

Deze automatische overgang is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die nog lopen op de dag van wijziging van de situatie.

De overgeplaatste werknemers genieten dezelfde voorwaarden voor de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst. Ze behouden hun bij hun voormalige werkgever verworven anciënniteit, hun kwalificaties, hun bezoldiging en hun verantwoordelijkheden.

Overdracht van arbeidsovereenkomsten: het huishoudelijk reglement is niet afdwingbaar tegenover de nieuwe werkgever

Het huishoudelijk reglement wordt niet beïnvloed door deze overdracht van arbeidsovereenkomsten.

Het Hof van Cassatie heeft er trouwens zojuist aan herinnerd dat de interne voorschriften een privaatrechtelijke regelgevingshandeling zijn.
Bij automatische overgang van de arbeidsovereenkomsten wordt de interne regeling die essentieel was in de relatie met de voormalige werkgever niet overgedragen. Het is niet bindend voor de nieuwe werkgever.

In de besliste zaak werd de werknemer aanvankelijk in 1999 in dienst genomen door een bedrijf L. In 2005 was het gekocht door het bedrijf CZ. Zijn arbeidsovereenkomst was daarom overgegaan naar bedrijf C.

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  De basis van communicatie