Een zware val van de trap in het kantoor, ongemak bij het laden van een vrachtwagen, dronkenschap veroorzaakt door de verslechtering van verwarmingstoestellen... Zodra het ongeval, dat gebeurde "door het feit of tijdens het werk", verwondingen of andere aandoeningen geniet de werknemer een bijzondere en voordelige vergoeding.

De wetgeving beperkt zich niet tot deze gevallen... Wanneer de werknemer overlijdt ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, is het de beurt aan de nabestaanden om een ​​vergoeding te verkrijgen via de betaling van een lijfrente.

De eerste stappen na het ongeval : de werkgever doet binnen 48 uur aangifte bij het ziekenfonds (zon- en feestdagen niet meegerekend). Deze voert een onderzoek uit om na te gaan of het inderdaad om een ​​beroepsongeval gaat en niet om een ​​privéongeval. Vervolgens stuurt het een bericht naar de familie van het slachtoffer (in het bijzonder de echtgenoot) en vraagt ​​het hen zo nodig om aanvullende informatie.

Ten slotte keert hij het pensioen uit aan de nabestaanden die er recht op hebben. Indien nodig, de Nationale Federatie van Arbeidsongevallen en