De wettelijke arbeidsduur in Frankrijk is 35 uur per week. Voor meer flexibiliteit en om soms in te spelen op een groeiend orderboek, zijn bedrijven verplicht om hun toevlucht te nemen tot overuren en in dit geval zullen ze deze uiteraard moeten betalen.

Waarom overwerken? ?

Om de koopkracht van werknemers te helpen verbeteren, werd in 2007 een wet aangenomen (TEPA-wet - Arbeid Arbeidskoopkracht) om zowel bedrijven als werknemers te ondersteunen. Voor bedrijven ging het om verlaging van werkgeverslasten en voor werknemers om verlaging van de loonkosten, maar ook om vrijstelling van belastingen.

Zo kan het bedrijf bij een piek in de activiteit zijn werknemers vragen om meer te werken en dus over te werken. Maar andere taken kunnen als spoedeisend werk worden aangevraagd (reparatie van apparatuur of gebouw). Werknemers zijn verplicht om te accepteren, behalve om een ​​legitieme reden.

Dit zijn dus arbeidsuren die buiten de wettelijke arbeidsduur worden verricht, dat wil zeggen meer dan 35 uur. Een werknemer mag in beginsel niet meer dan 220 overuren per jaar werken. Maar het is uw cao die u exacte cijfers kan geven.

LEES  Wat is de koopkrachtpremie?

Hoe wordt de berekening uitgevoerd? ?

Het stijgingspercentage voor overwerk is 25% vanaf de 36e uur en tot de 43e tijd. Dan wordt het verhoogd met 50% van de 44e uur om 48e tijd.

Als je arbeidsovereenkomst daarentegen bepaalt dat je 39 uur per week moet werken, gaat het overwerk in vanaf de 40e tijd.

Uw cao biedt wellicht een manier om deze overuren te compenseren, maar over het algemeen zijn dit de tarieven die van toepassing zijn. Daarom is het noodzakelijk om de cao van uw bedrijf goed te kennen om goed op de hoogte te zijn van zowel uw rechten als uw plichten.

Deze overuren kunnen ook gecompenseerd worden door inhaalrust in plaats van uitbetaling. In dit geval zijn de looptijden als volgt:

  • 1 uur 15 minuten voor uren verhoogd tot 25%
  • 1 uur 30 minuten voor uren verhoogd tot 50%

Van de 1er In januari 2019 is overwerk niet belastbaar tot een limiet van 5 euro. Opgemerkt moet worden dat vanwege de COVID 000-pandemie de limiet 19 euro is voor het jaar 7.

Voor parttime medewerkers

Voor deeltijdwerkers zullen we niet spreken van overwerk (dat is gekoppeld aan de wettelijke arbeidsduur), maar van overwerk (dat is gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst).

Het extra uur gaat in vanaf de duur voorzien in de arbeidsovereenkomst. Als een werknemer bijvoorbeeld 28 uur per week werkt, worden zijn extra uren geteld vanaf de 29e tijd.

LEES  Wanneer ontvangt u de bonus 100 € koopkracht?

Belangrijk klein detail

Het is belangrijk om een ​​kleine verduidelijking toe te voegen voor mensen die het aantal overuren berekenen. Want deze berekening wordt altijd per week gedaan. Zo moet een werknemer die een contract van 35 uur heeft en die wegens een activiteitspiek 39 uur per week moet werken en de week daarop wegens gebrek aan werk 31 uur zou werken, altijd profiteren van zijn 4 extra uren. Ze worden daarom verhoogd naar 25%.

Tenzij er natuurlijk een overeenkomst tussen beide partijen is.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat bonussen of onkostenvergoedingen niet worden meegenomen in de berekening van overwerk.

Hoe lang moet een bedrijfsleider een werknemer vragen om over te werken? ?

Normaal gesproken wordt de deadline door de Arbeidswet op 7 dagen gesteld om de werknemer te waarschuwen dat hij overuren zal moeten maken. Maar in geval van nood kan deze periode worden verkort. Het bedrijf heeft soms last-minute imperatieven.

Verplichting om over te werken

De werknemer is verplicht deze overuren te aanvaarden. De werkgever kan ze zonder bijzondere formaliteit opleggen. Dit voordeel geeft hem een ​​zekere flexibiliteit in het beheer van zijn bedrijf. Als er geen zwaarwegende reden is, stelt de werknemer zich bloot aan sancties die kunnen gaan tot ontslag wegens grove schuld, of zelfs om dringende reden.

Overwerk en stagiaires

Omdat het doel van een stage educatief is, wordt aangenomen dat de jonge stagiair geen overuren hoeft te maken.

Heeft iedereen last van overwerk? ?

Bepaalde categorieën werknemers worden niet getroffen door overwerk, zoals:

  • Gastouders
  • Verkopers (hun planningen zijn niet verifieerbaar of controleerbaar)
  • Managers in loondienst die hun eigen uren bepalen
  • Huishoudelijk personeel
  • conciërges
  • Hogere leidinggevenden
LEES  Wonen aan de grens: Voordelen voor Duitsers

Het is ook belangrijk op te merken dat de solidariteitsdag geen rol speelt bij de berekening van overuren.