Het professionele transitieproject, opgericht op 1 januari 2019, stelt werknemers die van baan of beroep willen veranderen in staat certificerende opleidingen te financieren in verband met hun project.

belangrijk
Als onderdeel van de evolutie van de COVID-19-epidemieheeft het Ministerie van Arbeid een vraag en antwoord gepubliceerd voor stagiaires in het professionele transitieproject.

Bedrijfsherstelplan: versterking van de financiering voor professionele transitieprojecten

Als onderdeel van het activiteitenherstelplan verhoogt de regering de middelen die zijn toegewezen aan Transitions Pro-verenigingen om het aantal begunstigden van professionele transitieprojecten te vergroten.

Credits: € 100 miljoen in 2021

Wat is het professionele transitieproject?

Het professionele transitieproject vervangt het oude CIF-systeem, geannuleerd sinds 1 januari 2019: het laat in feite verdere financiering toe voor omscholingstraining met bijbehorend verlof. De contouren en toegangsmodaliteiten zijn echter geëvolueerd.

Het professionele transitieproject is een bijzondere methode om de persoonlijk trainingsaccount, werknemers die van beroep of beroep willen veranderen, toelaten om certificeringsopleidingen te financieren die verband houden met hun project. In deze