Professionele interviews (niet te verwarren met jaarlijkse beoordelingsgesprekken) zijn verplicht - met sancties - voor alle bedrijven, sinds de hervorming van 2014, herzien in 2018 via de wet Avenir professionnel.

In de context van de gezondheidscrisis werden specifieke bepalingen over beroepsopleiding gepubliceerd, waardoor werkgevers in een moeilijke context aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. JO van 3 december 2020 binnen een recept, waarvan de details als volgt zijn:

Verlenging tot 30 juni 2021 van de uitvoering van professionele interviews en schorsing tot die datum van de voorziene sancties in geval van niet-uitvoering van het inventarisonderhoud binnen de termijnen Verlenging tot 30 juni 2021 van de overgangsmaatregel die de werkgever toelaat om aan zijn verplichtingen onder de 6-jarige opleiding te voldoen, door te verwijzen naar de bepalingen die van kracht zijn op 31 december 2018 of die voortvloeien uit de wet van 5 september 2018.

Merk ook een verlenging op tot 30 juni 2021 van de overgangsmaatregel die "Transition pro" -commissies en OPCO's toestaat (voor fondsen bestemd voor de financiering van duale studieprogramma's of aanvullende bijdragen, tot een maximum van 3 euro). financieren bij

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Op weg naar de milieuprestaties van voedingsproducten