Modern werk heeft gemaakt Psychosociale risico's (PSR) een voortdurend toenemend probleem in de werkplaats. Vandaag de stress is het eerste risico geworden voor de gezondheid van de werknemers.

Voor de werkgever, het voorkomen van RPS is een wettelijke verplichting gezien de aanzienlijke gevolgen die ze hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van individuen. Het is ook een grote economische en prestatielast voor het bedrijf.

In deze context en gezien de veelheid aan bronnen van stress en de subjectieve en soms onzichtbare aard van dit fenomeen, is er behoefte aan richtlijnen voor het bouwen van een evaluatie- en preventieaanpak tegen PSR. Deze MOOC biedt hen het geheel instrumenten om een ​​rigoureuze aanpak te hanteren voor diagnose, evaluatie en de uitvoering van acties tegen PSR.