Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:

 • Zorg voor onmiddellijke, geschikte en permanente bescherming voor zichzelf, het slachtoffer en andere mensen tegen de omringende gevaren.
 • Zorg ervoor dat de waarschuwing naar de meest geschikte dienst wordt verzonden.
 • Alarmeren of laten alarmeren door de nodige informatie te communiceren
 • Ken de eerstehulpacties die u moet ondernemen in het bijzijn van een persoon:
  • slachtoffer van luchtwegobstructie;
  • slachtoffer van hevig bloeden;
  • onbewuste ademhaling;
  • bij hartstilstand;
  • slachtoffer van een malaise;
  • slachtoffer van een trauma.

Ieder van ons kan geconfronteerd worden met een persoon in gevaar.

de MOOC "sparen" (leren een leven te redden op alle leeftijden) heeft tot doel u duidelijke en nauwkeurige informatie te geven over de belangrijkste acties die moeten worden ondernomen en de belangrijkste eerstehulpgebaren.

Als u deze informatie online volgt en de tests valideert, ontvangt u een MOOC-opvolgcertificaat waarmee u, indien u dat wenst, een “gebaren”-aanvulling persoonlijk kunt volgen om een ​​diploma te behalen (bijvoorbeeld de PSC1: Preventie en Burgerhulp op niveau 1).

Je kunt allemaal leer levens redden : inschrijven!

Lees het artikel op de originele site verder →