De Mooc "Accounting for all" heeft tot doel om niet-specialisten alle tools te geven om boekhoudkundige overzichten, verslagen van algemene vergaderingen, accountantsverslagen tijdens een fusie, een kapitaalverhoging … te begrijpen om proactief te zijn in het beheer van de onderneming. Als u de constructie van jaarrekeningen begrijpt, kunt u inderdaad de diagnose verwerken, uw eigen beheertools bouwen en uw eigen voortgangsplannen opstellen: boekhouden is een zaak van iedereen!

Deze MOOC, die zich bevrijdt van de boekhoudtechniek (de beroemde krant) om zich te concentreren op het besluitvormingsaspect, verschilt van de meeste bestaande leringen op dit gebied en biedt een volledig overzicht van de impact van de verschillende acties die door bedrijven kunnen worden ondernomen op de balans en winst- en verliesrekeningen

Deze cursus is bedoeld om alle tools te bieden waarmee leidinggevenden in bedrijven:

  • Begrijp de impact van al hun managementbeslissingen op de boekhouding en financiële overzichten;
  • Neem de taal aan van alle mannen en vrouwen van de figuur, en ga dus de dialoog aan met bankiers, registeraccountants, auditors, bedrijfsjuristen, aandeelhouders (pensioenfondsen)...
  • Een zakelijk project verdedigen (een nieuwe fabriek opzetten, een investering rechtvaardigen, opzetten...

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Microsoft PowerPoint-certificering | PRAKTISCHE CURSUS 2019-2021