Salarisverhoging aanvragen: voor jouw team

Voorwerp : Beloning ochtendploeg 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

We hebben net mijn jaarlijkse onderhoud gehad op xxxxxx. Tijdens onze uitwisseling bespraken we een mogelijke verhoging voor mijn medewerkers en voor mezelf.

Ik wilde mijn verzoek kracht bijzetten door u specifieke voorbeelden te geven van de taken die ik met mijn team heb weten te volbrengen.

 • Mijn instructies zijn altijd duidelijk en systematisch.
 • Doelen zijn meestal een reeks goed afgebakende taken die volledig haalbaar zijn voor groepsleden
 • Ik luister altijd
 • Ik weet heel goed hoe ik de sterke punten van elk kan herkennen en ze naar voren kan brengen voor het succes van onze missies.
 • Ten slotte is de sfeer op mijn afdeling erg goed. Er is een enorme groepscoherentie en een dynamiek waar iedereen baat bij heeft
 • iedereen neemt zijn verantwoordelijkheden, doet zijn werk efficiënt en helpt graag waar nodig.

Ik zou graag willen dat u rekening houdt met al deze elementen die mij essentieel lijken voor het succes van een bedrijf, en dat u al mijn medewerkers een salarisverhoging voor het jaar 2022 toekent. Het zou voor hen een echte erkenning zijn en vooral, deze kleine boost zal hen een geweldige boost geven om een ​​nieuw jaar te beginnen.

Ik blijf uiteraard tot uw beschikking als u er nog eens over wilt praten.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvraag: Bankverzekeringen sector

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Sinds xxxxxx ben ik in dienst van de bank als adviseur.

Als ik mezelf toesta u vandaag te schrijven, is het om een ​​punt aan te pakken dat mij na aan het hart ligt: ​​mijn bezoldiging voor het jaar 2022.

Staat u mij toe allereerst te benadrukken dat ik eind november alle doelstellingen heb bereikt die u mij had gegeven, namelijk:

 • Een aantal rekeningopeningen die zijn gestegen van xx in 2020 naar xx in 2021
 • Abonnement op diensten aangeboden door de bank voor xx klanten, zijnde een totaalbedrag van: xxxx euro.
 • Ook de levensverzekeringen zijn aanzienlijk gestegen.

Ik heb ook alle opleidingen gevolgd om alle door de Bank aanbevolen financiële producten te leren kennen.

Ten slotte maak ik duidelijk vorderingen op het gebied van verzekeringen. Zoals je me vorig jaar tijdens ons interview opmerkte, was dit een zwak punt voor mij. Je accepteerde ook dat ik een nieuwe training volg, wat me veel heeft geholpen bij het maken van mijn presentaties voor klanten.

Daarom sta ik mezelf toe een gesprek met u aan te vragen om mijn bezoldiging voor het jaar 2022 te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst wil ik u ook vragen om een ​​training over de telefonische verkoop van al onze producten. Ik denk dat ik dan veel efficiënter zou zijn.

Uiteraard blijf ik tot uw beschikking als u aanvullende informatie nodig heeft.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: directiesecretaresse

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw de directeur, mijnheer de directeur,

Medewerker van onze kleine structuur sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van uitvoerend assistent.

Ik dank u ook voor het vertrouwen dat u in mij stelt.

Mijn vaardigheden, mijn reactievermogen en mijn investering zijn altijd erkend. In 2021 heb ik een aantal wijzigingen aangebracht die niet alleen enkele bedrijfskosten hebben verlaagd, maar ook de interne levensduur van het bedrijf hebben verbeterd.

Ik kan je een paar opvallende voorbeelden geven:

 • Ik onderhandelde een ongekend contract met een schoonmaakbedrijf. Het bedrag van de uitkering werd dus verlaagd met xx%. Ook al is de kwaliteit van het werk van de nieuwe spreker verbeterd. De lokalen zijn veel aangenamer!
 • Ook werkte ik aan de prijzen van kantoorartikelen en ook daar wist ik betere voorwaarden te winnen.
 • Samen hebben we een intern tijdschrift gemaakt waarin ik een aantal artikelen heb geschreven.

Ten slotte blijf ik altijd beschikbaar om al uw verzoeken te beantwoorden en ik haast me om te handelen zodra u dat wenst.

Daarom sta ik mezelf toe u te vragen om een ​​salarisverhoging voor het jaar 2022, wat een echte aanmoediging voor mij zou zijn.

Ik hoop dan ook dat we dit onderwerp samen zullen bespreken tijdens een toekomstige afspraak die u mij toestaat.

Gelieve, mevrouw de directeur, mijnheer de directeur, mijn oprechte groeten te aanvaarden.

Salarisverhoging aanvraag: reisbureau

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van reisagent.

Ik weet heel goed dat de crisis die we momenteel allemaal doormaken een bijzondere impact op u heeft gehad en dat u talloze moeilijkheden hebt ondervonden. De reserveringen zijn echter weer gestegen (vooral voor de verschillende regio's van Frankrijk) en ook de aanvragen voor autoverhuur nemen toe.

Daarom sta ik mezelf toe om een ​​afspraak met je te maken om samen mijn bezoldiging in 2022 te bespreken.

Ik wilde er ook op wijzen dat twee van mijn collega's het bedrijf hebben verlaten en dat ik nu de leiding heb over hun dossiers. Ik volg xxx-klanten op, terwijl hun nummer voorheen slechts xxx was. Ten slotte heb ik in 2021 xxx gereserveerd, wat een groei van % betekent ten opzichte van 2019, een jaar waarin de Covid-pandemie nog niet had plaatsgevonden.

Ik wil echt mijn ernst en mijn investering in het bedrijf benadrukken. Een loonsverhoging krijgen zou een echte erkenning zijn voor mijn werk.

Ik blijf uiteraard tot uw beschikking als u aanvullende informatie nodig heeft.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: bevrachter

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van bevrachter.

Een echte professional in de organisatie van transport, mijn werk is in wezen als volgt verdeeld:

 • Relaties met klanten die goederen moeten vervoeren
 • Vind de koerier die deze service zal leveren
 • Onderhandel over de prijs
 • Zorg ervoor dat de eisen van de klant goed worden gecommuniceerd naar de chauffeur
 • Controleer of de goederen zijn geleverd

In deze baan, die alleen telefonisch wordt gedaan, heb ik een uitstekende relatie met klanten. Het moet gezegd dat ik een echt netwerk heb opgebouwd van vervoerders die hun vertrouwen in mij stellen en die dezelfde servicewaarden hebben als ik. Ik ben dan ook uiterst responsief en alle mensen met wie ik werk zijn volledig tevreden. Ik werd hun partner voor logistiek en niet langer alleen een leverancier.

Al deze punten liggen voor ons bedrijf aan de basis van een omzetstijging van xx% over het jaar 2021 ondanks de problemen van de Pandemie.

Daarom leek het me legitiem tijdens onze laatste vergadering om u te vragen om een ​​verhoging van mijn salaris voor het jaar 2022. Ik ben zo vrij om dit allemaal op schrift te stellen, zodat u mijn ernst en mijn wens om doe altijd meer, doe altijd beter.

In afwachting van uw beslissing blijf ik uiteraard tot uw beschikking.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: receptie

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

We hebben afgesproken om mijn jaarlijkse onderhoud uit te voeren op XXXXXX. Tijdens dit interview wil ik graag dat we het hebben over mijn vergoeding voor het jaar 2022. Het lijkt mij dat ik mijn betrokkenheid bij het bedrijf heb bewezen, met name met deze enkele voorbeelden:

 • De receptie van het bedrijf wordt altijd onberispelijk verzorgd zodat het publiek zich op zijn gemak voelt
 • Post en pakketten worden altijd op tijd verzonden.
 • Ik heb een communicatiesysteem opgezet, via Skype, om een ​​collega te informeren over de aankomst van een pakket

Ik sta mezelf daarom toe om voor het jaar 2022 een salarisverhoging aan te vragen, wat voor mij een echte aanmoediging en een zekere erkenning zou zijn. Ik ben natuurlijk zelfs bereid om andere opdrachten en andere verantwoordelijkheden op me te nemen die de werking van het bedrijf zouden kunnen verbeteren, zoals: het beheer van het wagenpark (verzekering, inspecties, verificatie van elektronische tolrekeningen), verhuur. Uiteraard kan ik u verschillende voorstellen voorleggen.

Ik hoop dan ook dat we dit onderwerp samen zullen bespreken tijdens een toekomstige afspraak die u mij zo vriendelijk wilt schenken.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging verzoek: koper

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Sinds XXXXXX oefen ik de functie van koper uit binnen het bedrijf XXXXXX.

Met mijn kennis van de functie en mijn ervaring voel ik me vandaag klaar om nieuwe verantwoordelijkheden op me te nemen.

Staat u mij toe om hier in een paar woorden de verschillende missies samen te vatten die ik sinds mijn aankomst met succes heb uitgevoerd.

 • Ik zette nieuwe dienstverleners op waardoor het bedrijf de kostprijs van onze onderdelen aanzienlijk kon verlagen.
 • Ik heb alle bijdragen van onze oudste leveranciers doorgenomen en samen met hen hebben we onze specificaties herzien.
 • Ik onderhandelde ook de onderhoudsdeadlines om sneller te kunnen reageren op de behoeften van onze klanten.

Ten slotte bestudeerde ik het verbruik van elk van de artikelen en organiseerde ik automatische aanvullingen zodat de productieafdeling nooit zonder voorraad was.

Zoals u weet, heb ik altijd de belangen van het bedrijf verdedigd en zal ik dat blijven doen, want zo zie ik mijn werk.

Daarom neem ik de vrijheid om u vriendelijk te vragen mij een afspraak te gunnen, wanneer het u uitkomt, om het te bespreken.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: verkoopmedewerker

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van verkoopassistent.

Mijn vaardigheden, mijn reactievermogen en mijn investering zijn altijd erkend. In 2021 hebben de behaalde resultaten en de missies waarvoor ik verantwoordelijk was, het bedrijf in staat gesteld om zijn service aan klanten aanzienlijk te verbeteren. Ik sta mezelf toe om over dit onderwerp enkele specifieke voorbeelden te noemen:

Het bedrijf heeft, met mijn medewerking, een nieuwe software opgezet voor het invoeren en volgen van klantorders. Ik behandel daarom meer zaken per dag: XXXXXX in plaats van XXXXXX voorheen.

Ook heb ik wekelijks overleg met mijn collega van de winkel, waardoor ik per zaak de balans op kan maken. Ik merk dan ook een betere communicatie tussen onze afdelingen, waardoor ik beter kan inspelen op onze klanten omdat ik ze meteen een oplossing kan bieden.

Ten slotte heb ik het hele jaar door Engelse les gevolgd via het CPF, per video, 's avonds thuis. Het is weliswaar een persoonlijke opleiding, maar deze vaardigheden komen vooral ten goede aan het bedrijf aangezien ik ze elke dag gebruik bij de uitoefening van mijn taken.

Ik sta mezelf dus toe om een ​​salarisverhoging aan te vragen voor het jaar 2022, wat een echte aanmoediging voor mij zou zijn.

Ik hoop dan ook dat we dit onderwerp samen zullen bespreken tijdens een toekomstige afspraak die u mij zo vriendelijk wilt schenken.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvraag: sedentair commercieel

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van sedentair commercieel

Sinds die datum heb ik mijn vaardigheden verbeterd doordat ik alle technische kennis heb opgedaan die nodig is om vragen van klanten te beantwoorden en offertes op te stellen. Ik heb veel trainingen gevolgd en aarzel niet om de productieafdeling te vragen hoe een onderdeel werkt en het productieproces ervan.

Vanaf nu ben ik veel reactiever en het aantal schattingen dat ik maak blijft groeien. In 2021 heb ik inderdaad xx quotes gemaakt, terwijl dat in 2020 xx was.

Tot slot, zoals je weet, ben ik volledig in mijn werk geïnvesteerd en ben ik altijd beschikbaar. De verkopers met wie ik werk zullen bevestigen dat ik constant ten dienste van hun klanten sta.

Het lijkt me daarom dat ik de kwaliteit van de relaties met zowel prospects als met onze vaste klanten enorm heb verbeterd.

Ook het boeken van gekwalificeerde afspraken heeft zich ontwikkeld. Hierdoor is de omzet dit jaar met xx% gestegen.

Daarom sta ik mezelf toe een gesprek met u aan te vragen om mijn bezoldiging voor het jaar 2022 te bespreken.

Ik blijf tot uw beschikking.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvraag: accountant 1

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Als vervolg op ons interview met xxxxxx, sta ik mezelf toe om de punten die naar voren zijn gebracht met betrekking tot mijn bezoldiging voor het jaar 2022 op te schrijven.

Allereerst wil ik je eraan herinneren dat ik sinds xxxxxx als accountant werk binnen Bedrijf YY en dat ik mijn werk erg leuk vind.

We evalueerden samen de missies die in 2021 werden uitgevoerd en u bevestigde dat u mijn investering en vooral het succes van elk ervan op prijs stelde.

Zo stelde ik elke maand een financiële balans op die u hielp om beslissingen te nemen en het bedrijf zo goed mogelijk te besturen.

Ik heb een bijzonder nauwgezette monitoring van de betalingen van klanten opgezet en hierdoor zijn de uitstaande betalingen aanzienlijk verminderd. In 2020 hadden we de som van ……….en een vertraging van…….. dagen terwijl in 2021 het bedrag ……….en het aantal dagen is nu ………..

Ik sta mezelf daarom toe mijn verzoek om een ​​salarisverhoging voor het jaar 2022 te herhalen, wat een echte aanmoediging voor mij zou zijn.

Ik sta uiteraard tot uw beschikking als u er nog eens over wilt praten.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvraag: accountant 2

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Sinds xxxxxx binnen de Vennootschap oefen ik de functie van accountant uit en ben ik meer specifiek verantwoordelijk voor het sociale.

Deze laatste 2 jaar 2020 en 2021 waren bijzonder intens voor mij. De ongekende pandemie en de gecompliceerde situatie waarmee we te maken hadden, dwongen me om me aan verschillende problemen aan te passen. Zonder opleiding was het nodig om nieuwe rubrieken in de loonbrieven aan te brengen. Ik zorgde ook voor de terugbetaling van gedeeltelijke werkloosheid en alle relaties met de administratie. Ook de accountant benadrukte tijdens zijn controle dat er geen sprake was van een fout.

Deze ervaring is zeer verrijkend voor mij geweest en ik lijk de uitdaging grotendeels aan te gaan. Ik heb veel geïnvesteerd zodat de dienst normaal functioneert en mijn collega's, naast de schade veroorzaakt door deze epidemie, geen bijkomende problemen hoeven te lijden.

Het zou voor mij dan ook zeer de moeite waard zijn om een ​​verhoging van mijn salaris te krijgen.

Ik sta uiteraard tot uw beschikking als u er tijdens een afspraak over wilt praten.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: ontwikkelaar

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van ontwikkelaar.

Sinds die datum ben ik doorgegaan met het upgraden van de verschillende applicaties van het bedrijf.

Zoals jullie weten heb ik verschillende projecten geleid die tot sales hebben geleid.

Ik ben ook de klantenondersteuning voor het gebruik van onze nieuwe website en alles gaat goed.

Tot slot ontwikkel ik momenteel een applicatie die onze manier van werken radicaal zal veranderen en vooral kostbare tijd zal besparen voor alle medewerkers van het bedrijf.

Ik ben erg creatief, ik gebruik altijd de meest relevante oplossingen om tot een betrouwbaar en intuïtief computersysteem te komen. Ik ben volledig geïnvesteerd in mijn werk en ben constant beschikbaar.

Het lijkt me dus dat ik de kwaliteit van ieders werk enorm heb verbeterd. Ik onderzoek eigenlijk altijd hoe nieuwe technologieën evolueren, ik kijk ook hoe de websites van onze concurrenten gepositioneerd zijn.

Daarom sta ik mezelf toe een gesprek met u aan te vragen om mijn bezoldiging voor het jaar 2022 te bespreken.

Ik blijf tot uw beschikking.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvragen: poveral 1

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van uw bedrijf voor xx jaar, ik bekleed momenteel de functie van.

Sinds een paar maanden merk ik dat je me steeds meer taken geeft om uit te voeren en steeds meer verantwoordelijkheden. Ik ben verheugd en blij om deel te nemen aan de ontwikkeling van het bedrijf.

Zoals je ongetwijfeld hebt gemerkt, tel ik mijn uren niet, ik meen het, ik doe mijn werk altijd op tijd en mijn vaardigheden zijn dus geëvolueerd.

Daarom wil ik voor het jaar 2022 graag profiteren van een salarisverhoging. Mijn beloning is dan in lijn met mijn takenpakket.

Het bedrijf en de functie die ik bekleed voldoen volledig aan mijn verwachtingen. Ik voel me voldaan en waardeer de waarde van mijn collega's. We steunen elkaar altijd en hebben maar één doel: de tevredenheid van onze klanten.

Daarom wil ik graag een afspraak maken om samen mijn verzoek te bespreken.

Ik blijf uiteraard tot uw beschikking over de datum en het tijdstip van dit interview.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvragen: poveral 2

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van xxxxx en we hadden een interview op xxxxxx.

Tijdens dit gesprek heeft u een aantal verbeterpunten aangegeven:

 • Mijn reactievermogen
 • Te veel spelfouten in mijn berichten

Ik heb daarom rekening gehouden met deze 2 punten die mij cruciaal lijken. Ik heb mijn vaardigheden kunnen verbeteren. Met hulp van het CPF volgde ik namelijk een opleiding Frans en meer bepaald spelling en grammatica. In alle XX lesuren. Door deze uren van leren kon ik het schrijven van mijn berichten aanzienlijk verbeteren. U heeft mij hierop gewezen, wat ik zeer op prijs stelde.

Wat betreft mijn reactievermogen, heb ik besloten om, zoals je suggereerde, Outlook te gebruiken om alle taken die ik overdag moet doen te registreren en te classificeren. Zo vergeet ik niets meer en zorg ik ervoor dat ze allemaal op tijd klaar zijn. Persoonlijk vind ik met deze nieuwe methode een zeker werkcomfort en bovenal ben ik rustiger.

Ik hoop dat je deze veranderingsinspanning en mijn drive om te verbeteren op prijs stelt.

Daarom sta ik mezelf toe een gesprek met u aan te vragen om mijn bezoldiging voor het jaar 2022 te bespreken.

Ik blijf tot uw beschikking.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: advocaat

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Als specialist in het recht ben ik uw gesprekspartner en bevoorrechte adviseur voor alle juridische problemen van het bedrijf.

Meer specifiek verdedig ik uw belangen op het gebied van industriële eigendom, alle octrooiaanvragen en hun bescherming.

Ik voer een competitieve bewaking uit en ik aarzel niet om in te grijpen bij verdenking van kopieën van uw octrooien. Ik behartig de belangen van het bedrijf elke dag.

Dit jaar heb ik vooral het YY dossier gevolgd wat ons grote zorgen baarde, het opzetten met de hulp van de advocaten duurde erg lang, het was nogal ingewikkeld. Maar ik werkte veel, ik zocht en vond alle fouten van onze tegenstanders. En we kwamen als winnaar uit de bus!

Ik analyseer ook alle contracten, de mogelijke risico's, ik let op de evoluties van de wetgeving. Ik ben beschikbaar voor alle afdelingen van het bedrijf om alle vragen te beantwoorden en te controleren of alles in orde is.

Je kent nu mijn ernst, mijn beschikbaarheid en de kwaliteit van mijn werk.

Daarom sta ik mezelf toe u te vragen om een ​​verhoging van mijn salaris voor het jaar 2022.

Ik blijf tot uw beschikking om erover te praten wanneer u dat wenst.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvraag: winkelier

Voorwerp: Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van winkelier, magazijnmanager.

Een echte professional in de organisatie en voorbereiding van bestellingen, je gaf me in 2021 veel meer verantwoordelijkheden

 • We hebben een nieuwe begeleider aangenomen. Ik moet daarom zijn bestellingen inplannen om voorbereid te zijn, zijn werk van tijd tot tijd controleren en hem helpen waar nodig.
 • Ik beheer het onderhoud van de vloot van hijsmiddelen
 • Ik voer klantorders in de ERP in
 • Ik voer ook leveranciersorders in

Ik ben ook heel blij met het vertrouwen dat u in mij stelt en neem mijn nieuwe taken volledig op mij. Ik kan zelfs zeggen dat ik voldaan ben in mijn werk.

Zoals u heeft opgemerkt, hebben we dit jaar nul fouten in bestellingen van klanten gehad. Daarnaast heb ik partnerships opgezet met vervoerders en ook daar hebben we op 3 vertragingen in de levering in 2021 geen enkel probleem gehad.

Ook heb ik vaak contact met klanten voor de verzending van goederen en alles gaat erg goed.

Je kent nu mijn ernst, mijn beschikbaarheid en de kwaliteit van mijn werk.

Daarom sta ik mezelf toe u te vragen om een ​​verhoging van mijn salaris voor het jaar 2022.

Ik blijf tot uw beschikking om erover te praten wanneer u dat wenst.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvragen: marketing

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Zojuist mijn jaargesprek gehad op xxxxxx waarin we mijn vergoeding voor 2022 en een eventuele verhoging hebben besproken.

Ik wilde mijn verzoek kracht bijzetten door u specifieke voorbeelden van succesvolle taken te geven:

Het bedrijf is nu veel meer aanwezig op sociale netwerken. Elke dag post ik een foto met de meest in het oog springende tekst. Hiervoor sta ik in contact met de verkoopvertegenwoordigers van wie ik informatie verzamel over de klanten en de bestellingen die we hebben verkregen, evenals de sites waaraan we hebben deelgenomen.

We sturen nu elke 15 dagen een nieuwsbrief naar onze klanten. Ik schrijf het volledig en ik zorg voor de distributie.

Tot slot merkte je mijn betrokkenheid bij het bedrijf op. Ik ben de bron van nieuwe en originele ideeën. Ik accepteer de kritiek die ik systematisch volg met tegenvoorstellen volledig. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen.

Daarom sta ik mezelf toe u nogmaals om een ​​salarisverhoging te vragen voor het jaar 2022. Dat zou een echte erkenning zijn van de waarde van mijn werk.

Ik blijf uiteraard tot uw beschikking als u er nog eens over wilt praten.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: medisch secretaresse

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Medewerker van uw kantoor sinds XXXXXX, ik sta mezelf toe u om een ​​afspraak te vragen om samen mijn bezoldiging in 2022 te bespreken.

Allereerst wil ik je bedanken voor het vertrouwen dat je in mij stelt.

Mijn vaardigheden, mijn reactievermogen en mijn investering zijn altijd erkend. Dit jaar heb ik een aantal initiatieven genomen waarvan ik zeker weet dat ze hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de werking van het kantoor.

De lokalen worden perfect onderhouden en regelmatig gedesinfecteerd. Ik heb, zoals je me vroeg, een schoonmaakster aangesteld die 2 tot 3 keer per dag komt. Het is dus een veiligheid voor de patiënten, maar ook voor ons.

Afspraken worden gemaakt volgens uw wensen en uw planning. We werken in een goede teamgeest en hebben dezelfde waarden: kwaliteitsvolle zorg bieden aan uw patiënten.

De notulen van het overleg worden na elk bezoek snel uitgetypt en indien nodig naar uw collega's gestuurd. Ik heb geen vertraging.

Tot slot blijf ik altijd beschikbaar en tel mijn uren niet als uw patiënten mij nodig hebben.

Daarom zou ik graag willen dat we samen een moment nemen om over dit onderwerp te praten tijdens een toekomstige afspraak die u me zo vriendelijk wilt verlenen.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Aanvraag salarisverhoging: monteur

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

We hebben elkaar onlangs ontmoet voor mijn individuele interview, de xxxxxx. Tijdens dit gesprek heb ik gevraagd om een ​​verhoging van mijn bezoldiging voor het jaar 2022. Ik wilde alle punten die we noemden op schrift stellen om u alle acties te laten zien die ik heb uitgevoerd:

 • Ik begeleid verkopers steeds vaker naar klanten om technische ondersteuning te bieden
 • Ik help de productie voor de lancering van nieuwe onderdelen en om te controleren of alles in overeenstemming is met de bestelling
 • Ik beantwoord telefonisch en per e-mail aan klanten die technische vragen hebben
 • Ik controleer elke offerte
 • Ik maak de plannen voor validatie

Dus ik denk dat al deze vaardigheden een echte meerwaarde zijn voor het bedrijf.

Ik ben bijzonder onafhankelijk. Mijn antwoorden zijn altijd betrouwbaar en snel.

Tot slot, zoals je weet, ben ik volledig in mijn werk geïnvesteerd en ben ik altijd beschikbaar. De verkopers met wie ik werk zullen bevestigen dat ik constant ten dienste van hun klanten sta.

Ik blijf uiteraard tot uw beschikking als u nog eens over mijn bezoldiging wilt praten.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en voor de aanmoediging die ik van u heb mogen ontvangen tijdens mijn jaargesprek.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.

Salarisverhoging aanvragen: teleprospector

Voorwerp : Mijn bezoldiging in 2022

Mevrouw X, mijnheer Y,

Werknemer van het bedrijf sinds XXXXXX, ik bekleed momenteel de functie van telemarketeer.

Sinds die datum heb ik een stevige ervaring opgedaan waardoor ik alle gestelde doelen ruimschoots kan overtreffen.

Inderdaad, volgens de cijfers ben ik een van de beste telemarketeers:

 • Ik slaag erin om xxx telefoontjes per dag te doen
 • Ik krijg xx dates
 • Ik slaag erin om veel bestellingen af ​​te ronden
 • Mijn rapporten, voor verkopers, zijn heel duidelijk en bevatten alle informatie die ze nodig hebben voor hun bezoeken.

Vergeleken met 2020 ben ik veel efficiënter, omdat ik mijn producten veel beter ken en ik me meer op mijn gemak voel bij prospects. Ik heb hun reacties nu onder de knie, ik anticipeer zo op hun reacties en heb een argument voorbereid om door de eerste filters te komen.

Het is een buitengewoon moeilijke functie, omdat onze gesprekspartners geen tijd hebben om met ons te praten en ik constant het zinnetje, het kleine woordje of de intonatie moet vinden die dan tot een afspraak leidt.

Daarom sta ik mezelf toe om een ​​interview met u aan te vragen om mijn beloning voor het jaar 2022 te bespreken. Ik heb echt een boost en aanmoediging van u nodig om altijd efficiënt te blijven en de omzet van het bedrijf te verhogen.

Ik blijf tot uw beschikking.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, mijn oprechte groeten.